Liber acces la informații publice (Legea nr. 544/2001)

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public şi ale H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, Judeţul Sălaj - Consiliul Judeţean Sălaj are, potrivit competenţelor şi sarcinilor specifice, obligaţia de a comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Sălaj:
  • OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii;
 4. Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Sur Ana-Susana, telefon: 0260 614120;
 5. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 6. Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil;
 7. Programele şi strategiile proprii;
 8. Lista cuprinzând documentele de interes public care se comunică din oficiu;
 9. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 11. Rapoarte periodice de activitate – Legea nr. 544/2001;
 12. Cerere acreditare presă.

Tipărire