Hotărâri 2001

Arhivă hotărâri: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotararea nr.1 din 22 februarie 2001 privind incetarea inainte de termen a mandatului de consilier judetean a domnului Penciuc Corin

 

Hotararea nr.2 din 22 februarie 2001 privind validarea mandatului de consilier judetean a domnului Ungur Ioan Alin

 

Hotararea nr.3 din 22 februarie 2001 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.4 din 22 februarie 2001 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru administrarea domeniului public si privat Salaj

 

Hotararea nr.5 din 22 februarie 2001 privind aprobarea organigramei, statului de functii, modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare ale Corpului gardienilor publici Salaj

 

Hotararea nr.6 din 22 februarie 2001 privind aprobarea organigramei, numarului de personal, modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj, in urma reorganizarii acesteia

 

Hotararea nr.7 din 22 februarie 2001 privind repartizarea sumelor din cota de 15% a impozitului pe venit, aferenta lunii decembrie 2000, aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

 

Hotararea nr.8 din 22 februarie 2001 privind stabilirea costului anual pentru un copil si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie, in conditiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997- privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata

 

Hotararea nr.9 din 22 februarie 2001 privind stabilirea tarifului de baza lunar, pe m.p. la chiria pentru spatiul inchiriat Corpului Gardienilor Publici Salaj

 

Hotararea nr.10 din 22 februarie 2001 privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea avizelor de catre Inspectoratul judetean de protecie civila, in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie

 

Hotararea nr.11 din 22 februarie 2001 privind stabilirea taxelor speciale pentru servicii publice de protectia plantelor

 

Hotararea nr.12 din 22 februarie 2001 privind participarea Consiliului Judetean ca membru in cadrul Fundatiei "Alma Mater Porolissensis" Zalau

 

Hotararea nr.13 din 22 februarie 2001 privind eliberarea domnului Penciuc Corin din Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Salaj si alegerea, pe locul devenit vacant a domnului Vaida Bela

 

Hotararea nr.14 din 22 februarie 2001 privind incetarea calitatii de membru in Consiliul de administratie al Casei Judetene de asigurari de Sanatate a domnului Penciuc Corin si numirea pe postul devenit vacant, a d-lui Ionescu Cristian

 

Hotararea nr.15 din 22 februarie 2001 privind numirea domnilor Pop Gheorghe si Ungur Ioan Alin ca membri in Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului pe locurile devenite vacante, ca urmare a incetarii mandatelor domnilor Chis Filonas si Penciuc Corin

 

Hotararea nr.16 din 22 februarie 2001 privind modificarea unor functii in cadrul Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.17 din 27 aprilie 2001 privind aprobarea schimbarii denumirii Directiei pentru Administrarea Domeniului Public si Privat Salaj in Directia pentru Administrarea Domeniului Public, Privat si Dezvoltare Rurala Salaj, modificarii si completarii organigramei si Regulamentului de organizare si functionare ale acesteia

 

Hotararea nr.18 din 27 aprilie 2001 privind revocarea d-lui Tirlea Ioan din Comisia pentru protectia copilului Salaj si numirea, pe locul devenit vacant a d-lui Stirb Aurel

 

Hotararea nr.19 din 27 aprilie 2001 privind actualizarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.20 din 24 mai 2001 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si ale institutiilor si serviciilor publice subordonate, pe anul 2001 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat, a transferurilor pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap si a contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2000

 

Hotararea nr.21 din 24 mai 2001 privind acordarea sumei de 40 milioane lei din rezerva bugetara pe anul 2001 a Consiliului Judetean pentru organizarea festivalului "Ecouri Transilvane"

 

Hotararea nr.22 din 24 mai 2001 privind repartizarea sumelor din cota de 15% a impozitului pe venit, aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2001

 

Hotararea nr.23 din 24 mai 2001 privind alocarea sumei de 1.510 milioane lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean pentru finantarea unor lucrari de investitii

 

Hotararea nr.24 din 24 mai 2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.25 din 24 mai 2001 privind aprobarea majorarii numarului de personal a Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, cu 16 posturi de muncitori in vederea asigurarii conditiilor legale pentru angajarea pe durata determinata de 6 luni pe an, a personalului necesar executarii lucrarilor pe santierele arheologice

 

Hotararea nr.26 din 27 iunie 2001 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.27 din 27 iunie 2001 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare, ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.28 din 27 iunie 2001 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru centrele de consultanta agricola, pe anul 2001

 

Hotararea nr.29 din 27 iunie 2001 privind repartizarea sumei de 2.200 milioane lei din cota de 15% a impozitului pe venit, aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

 

Hotararea nr.30 din 27 iunie 2001 privind alocarea sumei de 137 milioane lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean pentru finantarea unor lucrari de investitii

 

Hotararea nr.31 din 27 iunie 2001 privind acordarea unei indemnizatii lunare de 750.000 lei/persoana, pentru cei 23 membri ai ansamblului folcloric "Mesesul" al Centrului de conservare si valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Salaj

 

Hotararea nr.32 din 27 iunie 2001 privind atribuirea denumirii "Vasile Lucacel" sectiei de istorie a Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau

 

Hotararea nr.33 din 27 iunie 2001 privind participarea Consiliului Judetean Salaj ca membru fondator la constituirea "Asociatiei pentru dezvoltarea infrastructurii locale a judetului Salaj in domeniul alimentarii cu apa, canalizare, salubrizare"

 

Hotararea nr.34 din 27 iunie 2001 privind stabilirea cotei lunare de carburant pentru autovehiculul marca Ford, tipul Transit, proprietatea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.35 din 27 iunie 2001 privind aprobarea eliberarii certificatelor de aqare a dreptului de proprietatea asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. Constructii Montaj S.A. Zalau

 

Hotararea nr.36 din 27 iunie 2001 privind acordare sumei de 80 milioane lei din rezerva bugetara pe anul 2001 a Consiliului Judetean, pentru finantarea unor activitati cultural-sportive

 

Hotararea nr.37 din 28 august 2001 privind incetarea inainte de termen a mandatului de consilier judetean a domnului Nicoschi Mircea - membru ApR si declararea vacanta a functiei de vicepresedinte a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.38 din 28 august 2001 privind validarea mandatului de consilier judetean a domnului Rapilat Augustin - membru ApR

 

Hotararea nr.39 din 28 august 2001 privind alegerea domnului Pop Gheorghe, consilier din partea PSD, in functia de vicepresedinte a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.40 din 28 august 2001 privind numirea domnului Rapilat Augustin ca membru in Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat, pe locul devenit vacant ca urmare alegerii domnului Pop Gheorghe in functia de vicepresedinte a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.41 din 28 august 2001 privind repartizarea sumei de 5.480 milioane lei din cota de 15% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

 

Hotararea nr.42 din 28 august 2001 privind aprobarea organigramei, numarului de personal, modificarii si completarii regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj, in urma reorganizarii acesteia

 

Hotararea nr.43 din 28 august 2001 privind adoptarea strategiei judetene in domeniul protectiei copilului in dificultate in perioada 2001-2004

 

Hotararea nr.44 din 28 august 2001 privind infiintarea Centrului de servicii comunitare, in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.45 din 28 august 2001 privind infiintarea Casei de tip familial in localitatea Hida, judetul Salaj, in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.46 din 28 august 2001 privind desfiintarea Centrului de plasament Nusfalau, judetul Salaj, din subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.47 din 28 august 2001 privind prelungirea termenului prevazut in art.8 din Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.19/1998 pentru concesionarea unor bunuri si activitati din domeniul public al judetului la S.C. Gospodarie Comunala Salaj S.A.

 

Hotararea nr.48 din 28 august 2001 privind constituirea Comitetului Consultativ din cadrul Programului de Dezvoltare Rurala

 

Hotararea nr.49 din 28 august 2001 privind reactualizarea componentei Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.50 din 20 septembrie 2001 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2001

 

Hotararea nr.51 din 20 septembrie 2001 privind repartizarea influentelor sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru centrele locale de consultanta agricola, pe anul 2001

 

Hotararea nr.52 din 20 septembrie 2001 privind garantarea de catre Consiliul Judetean a imprumutului solicitat de catre Consiliul local al comunei Coseiu de la Banca Transilvania S.A.-Sucursala Zalau, pentru obiectivul de investitii "Alimentarea cu apa a comunei Coseiu"

 

Hotararea nr.53 din 20 septembrie 2001 privind acordarea sumei de 50 milioane lei din rezerva bugetara pe anul 2001 a Consiliului Judetean, pentru cofinantarea lucrarilor la "Monumentul eroilor" din Piata 1 Decembrie 1918 Zalau si organizarea expozitiei agroalimentara "Expo Toamna Salajeana"

 

Hotararea nr.54 din 25 octombrie 2001 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumei de 851.000 mii lei pentru efectuarea cheltuielilor necesare in vederea pregatirii si organizarii recensamantului populatiei si al locuintelor

 

Hotararea nr.55 din 25 octombrie 2001 privind repartizarea sumei de 4.997 milioane lei din cota de 15% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

 

Hotararea nr.56 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Salaj, in urma reorganizarii acestuia

 

Hotararea nr.57 din 25 octombrie 2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Salaj

 

Hotararea nr.58 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea "Programului pentru pregatirea si intretinerea drumurilor judetene si comunale pentru perioada de iarna 2001-2002"

 

Hotararea nr.59 din 25 octombrie 2001 privind acceptarea unor donatii facute Consiliului Judetean Salaj pentru Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.60 din 25 octombrie 2001 privind infiintarea in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj, a Centrului maternal si a Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti, ambele in orasul Cehu-Silvaniei si al Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti, in orasul Jibou

 

Hotararea nr.61 din 25 octombrie 2001 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

Hotararea nr.62 din 25 octombrie 2001 privind reactualizarea componentei Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. Publiserv S.A. Zalau

 

Hotararea nr.63 din 25 octombrie 2001 privind modificarea componentei numerice si nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.64 din 27 noiembrie 2001 privind indexarea taxelor si tarifelor stabilite in sume fixe de Consiliul Judetean Salaj

 

Hotararea nr.65 din 27 noiembrie 2001 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de protectia plantelor si actualizarea taxelor speciale pentru anul 2002

 

Hotararea nr.66 din 27 noiembrie 2001 privind stabilirea normelor anuale de venit pe anul 2002 pentru impunerea contribuabililor care desfasoara activitati independente intr-un punct fix sau ambulant

 

Hotararea nr.67 din 27 noiembrie 2001 privind suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si al activitatii autofinantate de la Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor, pe anul 2001

 

Hotararea nr.68 din 27 noiembrie 2001 privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea nr.50 din 20 septembrie 2001 a Consiliului Judetean Salaj, cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul universitar de stat, pe anul 2001

 

Hotararea nr.69 din 27 noiembrie 2001 privind repartizarea sumei de 2.640 milioane lei din cota de 15% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2001

 

Hotararea nr.70 din 27 noiembrie 2001 privind transmiterea in administrare a unor bunuri din domeniul public si privat al judetului

 

Hotararea nr.71 din 27 noiembrie 2001 privind scoaterea la vanzare a unor bunuri din domeniul privat al judetului Salaj

 

Hotararea nr.72 din 27 noiembrie 2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.73 din 27 noiembrie 2001 privind reorganizarea Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.74 din 27 noiembrie 2001 privind acordarea sumei de 10 milioane lei din rezerva bugetara pe anul 2001 a Consiliului Judetean, pentru participarea la sarbatorirea zilei nationale a Romaniei

 

Hotararea nr.75 din 21 decembrie 2001 privind repartizarea sumei de 2.752.065 mii lei din cota de 15% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

 

Hotararea nr.76 din 21 decembrie 2001 privind modificarea anexei la Hotararea nr.68 din 27 noiembrie 2001 a Consiliului Judetean Salaj, cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, pe anul 2001

 

Hotararea nr.77 din 21 decembrie 2001 privind rectificarea bugetelor locale, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.163/2001

 

Hotararea nr.78 din 21 decembrie 2001 privind aprobarea organigramei, modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj, in urma reorganizarii acesteia

 

Hotararea nr.79 din 21 decembrie 2001 privind aprobarea Regulamentului de funcionare al Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.80 din 21 decembrie 2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al judetului in administrarea Primariilor Simleu Silvaniei, Cehu Silvaniei si Nusfalau

 

Hotararea nr.81 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si ale institutiilor si serviciilor publice subordonate, pe anul 2002 si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat pe anul 2002

 

Hotararea nr.82 din 27 decembrie 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Consultanta Agricola Salaj ca serviciu public de interes judetean

 

Hotararea nr.83 din 27 decembrie 2001 privind modificarea anexei la Hotararea nr.68 din 27 noiembrie 2001 a Consiliului Judetean Salaj, cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, pe anul 2001