Hotărâri 2003

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999


Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotararea nr.1 din 30 ianuarie 2003 privind aprobarea pe anul 2003, pentru functionarii publici din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj, a numarului maxim de titulari pe categorii si clase

 

Hotararea nr.2 din 30 ianuarie 2003 privind aprobarea numarului de posturi, organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.3 din 30 ianuarie 2003 privind aprobarea numarului de posturi, organigramelor si statelor de functii pentru institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.4 din 30 ianuarie 2003 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2003

 

Hotararea nr.5 din 30 ianuarie 2003 privind aprobarea garantarii scrisorilor de garantie solicitate de catre S.C. Drumuri si Poduri Salaj S.A. pentru aprovizionarea cu produse petroliere de la S.N. Petrom S.A.- Sucursala Salaj si cu produse bituminoase de la Rafinaria Suplacu de Barcau

 

Hotararea nr.6 din 30 ianuarie 2003 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean al judetului Salaj pentru anul 2003

 

Hotararea nr.7 din 30 ianuarie 2003 privind infiintarea unor servicii si centre comunitare, in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj si a Centrelor de servicii comunitare nr.1 Zalau, Cehu-Silvaniei, Jibou, Simleu-Silvaniei

 

Hotararea nr.8 din 30 ianuarie 2003 privind adoptarea Strategiei judetene in domeniul protectiei copilului in dificultate, pe perioada 2003-2007

 

Hotararea nr.9 din 30 ianuarie 2003 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. Uzina Electrica Zalau S.A.

 

Hotararea nr.10 din 30 ianuarie 2003 privind revocarea doamnei Puscas Carmen, din calitatea de membru al Comisiei pentru protectia copilului Salaj si numirea, pe locul devenit vacant, a domnisoarei Kerekes Kinga

 

Hotararea nr.11 din 27 februarie 2003 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea sistemului informatic al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.12 din 27 februarie 2003 privind aprobarea Contului de Incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2002 al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.13 din 27 februarie 2003 privind suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2003

 

Hotararea nr.14 din 27 februarie 2003 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al judetului Salaj in administrarea efectiva Spitalului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.15 din 27 februarie 2003 privind aprobarea "Programului de lucrari noi, reparatii capitale si modernizari pe anul 2003" ce se vor deconta din redeventa datorata de catre S.C. Publiserv S.A. Zalau

 

Hotararea nr.16 din 27 februarie 2003 privind aprobarea regulamentului de functionare a Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.17 din 27 februarie 2003 privind stabilirea costului anual pentru un copil si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 republicata

 

Hotararea nr.18 din 27 februarie 2003 privind completarea Planului judetean de gestionare a deseurilor adoptat prin Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr. 11/2002

 

Hotararea nr.19 din 20 martie 2003 pentru aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii Directiei de Asistenta Sociala Salaj, ca serviciu public in subordinea Consiliului Judetean Salaj, prin reorganizarea activitatii de asistenta sociala de la nivelul judetului

 

Hotararea nr.20 din 20 martie 2003 privind aprobarea numarului de posturi, organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Salaj, in urma reorganizarii acestuia prin preluarea atributiilor de asistenta sociala si a unor posturi de catre Directia de Asistenta Sociala Salaj

 

Hotararea nr.21 din 20 martie 2003 privind aprobarea numarului si structura personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar de stat, finantat de Consiliul Judetean Salaj

 

Hotararea nr.22 din 20 martie 2003 privind repartizarea sumei de 13.734.000 mii lei din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003

 

Hotararea nr.23 din 20 martie 2003 privind aprobarea Planului judetean antisaracie si promovarea a incluziunii sociale

 

Hotararea nr.24 din 20 martie 2003 privind aprobarea Programului de Transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, intre doua judete limitrofe, pentru anul 2003-2004

 

Hotararea nr.25 din 20 martie 2003 privind aprobarea infiintarii in subordinea Consiliului Judetean Salaj, a Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Salaj si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

Hotararea nr.26 din 3 aprilie 2003 privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumei de 3.680,5 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pe anul 2003

 

Hotararea nr.27 din 24 aprilie 2003 privind aprobarea numarului de posturi, pe care se va angaja personal cu contract individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de munca

 

Hotararea nr.28 din 24 aprilie 2003 privind aprobarea statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Salaj

 

Hotararea nr.29 din 24 aprilie 2003 privind suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean cu transferurile pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap, pe anul 2003

 

Hotararea nr.30 din 24 aprilie 2003 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2003

 

Hotararea nr.31 din 24 aprilie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea nr. 79 din 25 noiembrie 2002 privind stabilirea unor tarife si indexarea taxelor si tarifelor in sume fixe stabilite de Consiliul Judetean Salaj

 

Hotararea nr.32 din 24 aprilie 2003 privind scutirea la plata a dobanzilor de intarziere datorate ca urmare a neplatii la termen a impozitului pe salarii datorat in anul 1999 de catre S.C. Constructii Montaj S.A. Zalau, Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.33 din 24 aprilie 2003 privind completarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean" al judetului Salaj, pentru anul 2003

 

Hotararea nr.34 din 24 aprilie 2003 privind aprobarea eliberarii certificatului de aqare a dreptului de proprietate asupra terenului aferent incintei S.C. Uzina Electrica Zalau S.A.

 

Hotararea nr.35 din 24 aprilie 2003 privind completarea componentei Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Salaj si numirea secretarului acesteia

 

Hotararea nr.36 din 24 aprilie 2003 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru investitia "Conducta de transport gaze naturale de presiune inalta Zalau - Simleu-Silvaniei", judetul Salaj

 

Hotararea nr.37 din 29 mai 2003 privind stabilirea unor tarife si majorarea taxelor si tarifelor in sume fixe stabilite de catre Consiliul Judetean Salaj pe anul 2004

 

Hotararea nr.38 din 29 mai 2003 privind suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2003

 

Hotararea nr.39 din 29 mai 2003 privind aprobarea cofinantarii, in cota de 10%, a Proiectului "Restructurarea centrului de plasament nr.2 Zalau, in complex de servicii comunitare"

 

Hotararea nr.40 din 29 mai 2003 privind aprobarea cofinantarii, in cota de 10%, a Proiectului "Restructurarea centrului de servicii comunitare, Simleu Silvaniei, in complex de servicii comunitare"

 

Hotararea nr.41 din 29 mai 2003 privind reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.42 din 29 mai 2003 privind reorganizarea unor servicii si institutii din subordinea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.43 din 29 mai 2003 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 80 din 25.11.2002 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit incasat de la bugetul de stat si din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Salaj pentru echilibrarea bugetelor locale

 

Hotararea nr.44 din 29 mai 2003 privind participarea Consiliului Judetean Salaj ca membru fondator la constituirea "Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Somes-Tisa"

 

Hotararea nr.45 din 16 iunie 2003 privind repartizarea sumei de 11.616.800 mii lei din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003

 

Hotararea nr.46 din 25 iunie 2003 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.47 din 25 iunie 2003 privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.48 din 25 iunie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj

 

Hotararea nr.49 din 25 iunie 2003 privind aprobarea Strategiei Consiliului Judetean Salaj in perioada 2003-2006 si directiile de dezvoltare pana in anul 2012

 

Hotararea nr.50 din 25 iunie 2003 privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit si din taxa pe valoarea adaugata, alocate de la bugetul de stat pe anul 2003 si suplimentarea veniturilor si cheltuielilor cu destinatie speciala in bugetul propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.51 din 25 iunie 2003 privind aprobarea platii cotei parti ce revine Consiliului Judetean Salaj pentru Studiul de Fezabilitate la obiectivul "Alimentarea cu apa potabila a localitatilor Zalau, Simleu-Silvaniei, Jibou si Cehu-Silvaniei, judetul Salaj din sursa Gilau - Judetul Cluj"

 

Hotararea nr.52 din 25 iunie 2003 privind acordarea de inlesniri la plata dobanzilor de intarziere datorate de S.C. Transportul S.A. Sarmasag

 

Hotararea nr.53 din 25 iunie 2003 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unor spatii din domeniul privat al judetului Salaj

 

Hotararea nr.54 din 25 iunie 2003 privind completarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean" al judetului Salaj, pentru anul 2003

 

Hotararea nr.55 din 25 iunie 2003 privind unele modificari in componenta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.56 din 10 iulie 2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile urbane din judetul Salaj - SAMTID"

 

Hotararea nr.57 din 7 august 2003 privind incetarea inainte de termen a mandatului de consilier judetean a domnului Stevar Ioan - membru PRM

 

Hotararea nr.58 din 7 august 2003 privind validarea mandatului de consilier judetean a domnului Branduse Zamfir - membru PRM

 

Hotararea nr.59 din 7 august 2003 privind acordarea contractarii unui imprumut de la Banca Comerciala Romana, Sucursala Salaj pentru refacerea unor drumuri judetene

 

Hotararea nr.60 din 7 august 2003 privind aprobarea Statutului judetului Salaj

 

Hotararea nr.61 din 7 august 2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei pentru Administrarea Domeniului Public, Privat si Dezvoltare Rurala Salaj

 

Hotararea nr.62 din 7 august 2003 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.62 din 26 octombrie 1999, privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.63 din 7 august 2003 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetetan Salaj nr.24/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.64 din 7 august 2003 privind modificarea si completarea Hotararii nr.66/2000 a Consiliului Judetean Salaj privind transmiterea din administrarea Directiei pentru Administrarea Domeniului Public Privat si Dezvoltare Rurala Salaj in administrarea consiliului local al municipiului Zalau a obiectivului de investitii "Aductiune si statie de repompare Stadion" Zalau

 

Hotararea nr.65 din 7 august 2003 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.43 din 29.05.2003 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul de venit incasat la bugetul de stat si din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Salaj pentru echilibrarea veniturilor locale

 

Hotararea nr.66 din 7 august 2003 privind infiintarea Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ileanda ca institutie cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean

 

Hotararea nr.67 din 7 august 2003 privind numirea d-lui Branduse Zamfir ca membru in Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor

 

Hotararea nr.68 din 7 august 2003 privind reincadrarea doamnei Ciulean Elisabeta in functia publica de conducere de director executiv la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj

 

Hotararea nr.69 din 7 august 2003 privind numirea ca personal contractual a domnului Basa Alexandru in functia publica de executie de inspector de specialitate, gradul profesional I A si functia de conducere de director la Directia de Asistenta Sociala Salaj

 

Hotararea nr.70 din 8 august 2003 privind modificarea componentei Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Salaj

 

Hotararea nr.71 din 17 septembrie 2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si repartizarea pe unitati-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2003

 

Hotararea nr.72 din 17 septembrie 2003 privind repartizarea sumei de 14.079.000 mii lei din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003

 

Hotararea nr.73 din 17 septembrie 2003 privind aprobarea Strategiei judetului pentru perioada 2003-2006 privind protectia persoanelor cu handicap

 

Hotararea nr.74 din 17 septembrie 2003 privind aprobarea "Programului pentru pregatirea si intretinerea drumurilor judetene si comunale pentru perioada de iarna 2003-2004"

 

Hotararea nr.75 din 17 septembrie 2003 privind atribuirea in folosinta gratuita si pe termen limitat a unui spatiu Inspectoratului regional pentru persoane cu handicap Satu Mare

 

Hotararea nr.76 din 17 septembrie 2003 privind aprobarea eliberarii doamnei Vlaicu Mariana din functia de bibliotecar, gradul profesional I A- director la Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" Salaj, in urma pensionarii pentru munca depusa si limita de varsta, precum si numirea pe durata determinata pentru indeplinirea temporara a atributiilor aferente functiilor din care a fost eliberata

 

Hotararea nr.77 din 17 septembrie 2003 privind reorganizarea Comisiei Judetene Anti-saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

 

Hotararea nr.78 din 30 octombrie 2003 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2003

 

Hotararea nr.79 din 30 octombrie 2003 privind suplimentarea veniturilor si cheltuielilor bugetului propriu al Consiliului Judetean Salaj, pe trimestrul IV 2003

 

Hotararea nr.80 din 30 octombrie 2003 privind alocarea sumei de 180 milioane lei pentru sustinerea materiala a elevilor cu diferite tipuri de dizabilitati proveniti din judetul nostru si scolarizati in cadrul unor unitati de invatamant special din municipiul Cluj-Napoca

 

Hotararea nr.81 din 30 octombrie 2003 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Statului de functii si a Organigramei Centrului Medico-Social Ileanda

 

Hotararea nr.82 din 30 octombrie 2003 privind validarea mandatului de consilier judetean a domnului Olah Nicolae - membru UDMR

 

Hotararea nr.83 din 30 octombrie 2003 privind numirea D-lui Olah Nicolae, membru in Comisia pentru servicii publice, comert si turism

 

Hotararea nr.84 din 30 octombrie 2003 privind reactualizarea componentei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism

 

Hotararea nr.85 din 5 decembrie 2003 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2003

 

Hotararea nr.86 din 5 decembrie 2003 privind repartizarea sumei de 8.100.000 mii lei din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003

 

Hotararea nr.87 din 5 decembrie 2003 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15% din sumele defalcate din unele venitur ale bugetului de stat si din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiului

 

Hotararea nr.88 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si ale institutiilor si serviciilor publice subordonate si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat si a cotei de 17% din impozitul pe venit pe anul 2004

 

Hotararea nr.89 din 22 decembrie 2003 privind repartizarea sumei de 4.324.767.240,32 lei din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003

 

Hotararea nr.90 din 22 decembrie 2003 privind modificarea anexelor nr.3 si 4 la Hotararea nr.85 din 5 decembrie 2003 a Consiliului Judetean si a bugetului de venituri si cheltuieli activitati autofinantate la Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Salaj

 

Hotararea nr.91 din 22 decembrie 2003 privind reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj si aprobarea pe anul 2004 a numarului de posturi, organigramei si statului de functii pentru acesta

 

 

Hotararea nr.92 din 22 decembrie 2003 privind reorganizarea si schimbarea denumirii unor institutii si servicii publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj, precum si aprobarea pe anul 2004 a numarului de posturi, organigramelor si statelor de functii pentru institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.93 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea pe anul 2004 a numarului si structurii personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar special de stat, finantat de Consiliul Judetean Salaj

 

Hotararea nr.94 din 22 decembrie 2003 privind inchirierea unor spatii din domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.95 din 22 decembrie 2003 privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui spatiu din domeniul privat al judetului Salaj pentru Directia Generala a Finantelor Publice Salaj

 

Hotararea nr.96 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea "Programului de lucrari noi, reparatii capitale inlocuiri si modernizari pe anul 2004" ce vor deconta din redeventa datorata de catre S.C. Publiserv S.A. Zalau

 

Hotararea nr.97 din 22 decembrie 2003 privind completarea Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.98 din 22 decembrie 2003 privind numirea pe durata determinata, a d-nei Viman Mariana in functia de secretar al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, in locul d-nei Lazar Monica pe perioada concediului de maternitate si a concediului pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani si stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comisiei