Hotărâri 2008

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999


Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotararea nr.1 din 31 ianuarie 2008 privind stabilirea criteriilor si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2008

Hotararea nr.2 din 31 ianuarie 2008 privind utilizarea sumei de 4.082,78 mii lei din fondul de rulment al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.3 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea bugetului propriu al judetului si al institutiilor si serviciilor publice subordonate acestuia, pe anul 2008

Hotararea nr.4 din 31 ianuarie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj, a unor spatii apartinand domeniului public al judetului Salaj

Hotararea nr.5 din 31 ianuarie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.74 din 28 septembrie 2007, privind concesionarea, prin licitatie, a unor spatii situate in Zalau, str.Kossuth, nr.71, aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.6 din 31 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.92 din 15.06.2005, privind infiintarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ, ca serviciu public de specialitate, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului judetean

Hotararea nr.7 din 31 ianuarie 2008 privind stabilirea obiectivelor apartinand domeniului public si privat al judetului la care paza se efectueaza de catre agenti de paza apartinand Directiei de Paza, Protocol si Administrativ, precum si a tarifului care se va practica in anul 2008

Hotararea nr.8 din 31 ianuarie 2008 privind infiintarea autoritatii de autorizare ca si compartiment in cadrul Directiei juridice si administratie locala

Hotararea nr.9 din 31 ianuarie 2008 privind insusirea infiintarii Centrului judetean de resurse si de asistenta educationala Salaj si aprobarea finantarii acestuia

Hotararea nr.10 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea prelungirii duratei de derulare a Programului de finantare a activitatilor de asistenta sociala prestate de unitati de cult in judet

Hotararea nr.11 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea "Finalizarea reabilitarii cladirii situate in Zalau, str.lt.col.Pretorian, nr.100"

Hotararea nr.12 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea "Reabilitare cladire, situata in Zalau, str.Unirii, nr.7"

Hotararea nr.13 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Sediu Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Jibou"

Hotararea nr.14 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarea "Reabilitare cladire Centrul de educatie incluziva Simleu Silvaniei"

Hotararea nr.15 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Amenajare cladire, situata in Zalau, Aleea Nazuintei, nr.10"

Hotararea nr.16 din 31 ianuarie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.102, din 30.11.2007, privind aprobarea, pentru anul 2008, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.17 din 28 februarie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.18 din 28 februarie 2008 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2008 in vederea evaluarii veniturilor in natura obtinute din arenda de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alti detinatori legali

Hotararea nr.19 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Programului de finantare a activitatilor sportive din judetul Salaj "SPORT SALAJ 2008"

Hotararea nr.20 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Programului de finantare a activitatilor de asistenta sociala prestate de unitatile de cult in judet, pentru anul 2008

Hotararea nr.21 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Programului de cofinantare a lucrarilor de reparatii a lacasurilor de cult (biserici si case de rugaciuni) in anul 2008

Hotararea nr.22 din 28 februarie 2008 privind stabilirea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor de transport si a licentelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale

Hotararea nr.23 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008 - 2011

Hotararea nr.24 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului modificat de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.25 din 28 februarie 2008 privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Salaj, pentru perioada 2008 - 2013

Hotararea nr.26 din 28 februarie 2008 privind aprobarea implementarii subproiectului "Centrul de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii", din cadrul Proiectului "Initiativa Copiii Strazii"

Hotararea nr.27 din 28 martie 2008 privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent bugetului propriu al judetului, pe anul 2007

Hotararea nr.28 din 28 martie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

Hotararea nr.29 din 28 martie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.30 din 28 martie 2008 privind stabilirea costului anual pentru un copil care beneficiaza de serviciile centrelor de zi

Hotararea nr.31 din 28 martie 2008 privind stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele cu handicap care beneficiaza de serviciile Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Badacin, Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Jibou si Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Crasna

Hotararea nr.32 din 28 martie 2008 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap Badacin, inchiderea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Jibou si a Centrului de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Crasna

Hotararea nr.33 din 28 martie 2008 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.23 din 28.02.2008 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008 - 2011

Hotararea nr.34 din 28 martie 2008 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.112 din 21.12.2007 privind darea in folosinta gratuita a S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. a terenului in suprafata de 4200 mp, situat in localitatea Simleu Silvaniei, str. Nicolae Balcescu nr.19, aflat in domeniul public al judetului

Hotararea nr.35 din 28 martie 2008 privind modificarea raporturilor de munca a D-nei Musca Elena - Director al Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau

Hotararea nr.36 din 17 aprilie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.37 din 17 aprilie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

Hotararea nr.38 din 17 aprilie 2008 privind utilizarea sumei de 397 mii lei din fondul de rulment al judetului, in anul 2008

Hotararea nr.39 din 17 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 21/2008 privind aprobarea Programului de cofinantare a lucrarilor de reparatii a lacasurilor de cult (biserici si case de rugaciuni) in anul 2008

Hotararea nr.40 din 17 aprilie 2008 privind aprobarea acordului de asociere intre judetul Salaj si comuna Bobota, pentru realizarea unor lucrari de reabilitare a unor tronsoane de pe drumul judetean DJ 110B Sarmasag-Dersida-Bobota-Zalnoc

Hotararea nr.41 din 17 aprilie 2008 privind retragerea dreptului de administrare conferit Consiliului Local Cehu Silvaniei, pentru imobilul si terenul aferent situate in orasul Cehu Silvaniei, strada Gh.Doja, nr.110, aflat in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.42 din 17 aprilie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Fundatiei "Rainbow" a unor spatii si a terenului aferent situate in Cehu Silvaniei, strada Gh.Doja nr.110, apartinand domeniului privat al judetului Salaj

Hotararea nr.43 din 17 aprilie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Asociatiei "Down Sindrom" a unor spatii si a terenului aferent situate in Cehu Silvaniei, strada Gh.Doja, nr.110, apartinand domeniului privat al judetului Salaj

Hotararea nr.44 din 17 aprilie 2008 privind inchirierea unor spatii, din imobilul situat in Zalau, str.Pacii nr.10, aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.45 din 17 aprilie 2008 privind concesionarea unor spatii si a terenului aferent situate in Cehu Silvaniei, str. Gh. Doja, nr.71, aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.46 din 17 aprilie 2008 privind aprobarea valorificarii materialului lemnos situat pe aliniamentele drumurilor judetene

Hotararea nr.47 din 17 aprilie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Salaj, reactualizat

Hotararea nr.48 din 17 aprilie 2008 privind aprobarea contractului si acordului colectiv de munca pe anul 2008, pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.49 din 17 aprilie 2008 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008 - 2011, reactualizat

Hotararea nr.50 din 19 mai 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.51 din 19 mai 2008 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.7 din 31.01.2008 privind stabilirea obiectivelor apartinand domeniului public si privat al judetului la care paza se efectueaza de catre agenti de paza apartinand Directiei de Paza, Protocol si Administrativ, precum si a tarifului care se va practica in anul 2008

Hotararea nr.52 din 19 mai 2008 privind inchirierea unui spatiu din domeniul public al judetului

Hotararea nr.53 din 19 mai 2008 privind aprobarea Devizului General rezultat din Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Virsolt"

Hotararea nr.54 din 19 mai 2008 privind stabilirea autogarilor si a statiilor publice, pe traseele de transport public local de persoane, prin curse regulate

Hotararea nr.55 din 19 mai 2008 privind incetarea raportului de serviciu, prin acordul partilor, al domnului VLAICU COSMIN-RADU - Director executiv al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Salaj

Hotararea nr.56 din 19 mai 2008 privind numirea domnului SAV-STANCIU ALIN-VASILE pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei de Director executiv al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Salaj

Hotararea nr.57 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Salaj, reactualizat

Hotararea nr.58 din 19 mai 2008 privind acceptarea realizarii lucrarilor de reabilitare, modernizare si echipare a spatiilor situate in Cehu Silvaniei, strada Gh.Doja nr.110, date in folosinta gratuita, pe termen limitat, Fundatiei "Rainbow"

Hotararea nr.59 din 19 mai 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Episcopiei Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica Oradea, a imobilului "Casa Memoriala Iuliu Maniu" situat in localitatea Badacin strada Principala nr.3, apartinana domeniului privat al judetului Salaj

Hotararea nr.60 din 27 iunie 2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.61 din 27 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.62 din 27 iunie 2008 privind constituirea Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.63 din 27 iunie 2008 privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean salaj

Hotararea nr.64 din 27 iunie 2008 privind stabilirea numarului, denumirea si componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.65 din 14 iulie 2008 privind incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judetean a d-lui Nosa Iuliu

Hotararea nr.66 din 14 iulie 2008 privind incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judetean a d-lui Pop Mircea

Hotararea nr.67 din 14 iulie 2008 privind validarea mandatelor unor consilieri judeteni

Hotararea nr.68 din 14 iulie 2008 privind completarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.69 din 14 iulie 2008 privind utilizarea sumei de 1.980,3 mii lei din fondul de rulment al judetului, in anul 2008

Hotararea nr.70 din 14 iulie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.71 din 14 iulie 2008 privind aprobarea cheltuielilor de cofinantare aferente obiectivului de investitie "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Virsolt" pentru tronsonul de drum aflat pe teritoriul judetului Salaj

Hotararea nr.72 din 14 iulie 2008 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011, reactualizat

Hotararea nr.73 din 14 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judetean de persoane in judetul Salaj si a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public judetean

Hotararea nr.74 din 14 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj, reactualizat

Hotararea nr.75 din 14 iulie 2008 pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.57/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Salaj, reactualizat

Hotararea nr.76 din 14 iulie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.103 din 30 noiembrie 2007 privind aprobarea pentru anul 2008, a numarului de posturi, organigramelor si statelor de functii ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.77 din 14 iulie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.102 din 30.11.2007 peivind aprobarea pentru anul 2008, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.78 din 14 iulie 2008 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public

Hotararea nr.79 din 14 iulie 2008 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Salaj in Adunarea Generala a "Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa"

Hotararea nr.80 din 14 iulie 2008 privind aprobarea Comisiei pentru protectia Copilului Salaj, reactualizata

Hotararea nr.81 din 14 iulie 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Salaj pentru a face parte din comitetul de organizare al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

Hotararea nr.82 din 14 iulie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.45 din 17 aprilie 2008 privind concesionarea, prin licitatie, a unor spatii si a terenului aferent situate in Cehu Silvaniei, str.Gh.Doja, nr.71 aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.83 din 14 iulie 2008 privind reactualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

Hotararea nr.84 din 28 iulie 2008 privind incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al d-lui Ghiurco Mircea-Stefan

Hotararea nr.85 din 28 iulie 2008 privind validarea mandatului unui consilier judetean

Hotararea nr.86 din 28 iulie 2008 privind completarea componentei unei comisii de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.87 din 28 iulie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.88 din 28 iulie 2008 privind trecerea unor bunuri din domeniul in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.89 din 28 iulie 2008 privind aprobarea listei spatiilor si terenurilor aferente care urmeaza sa fie vandute, aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.90 din 28 iulie 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Salaj in comisia de vanzare si in comisia de solutionare a contestatiilor, in vederea vanzarii unor spatii aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.91 din 28 iulie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.78 din 29.06.2006 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.92 din 28 iulie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.88 din 28.07.2006 privind incetarea activitatii Directiei judetene pentru protectia plantelor Salaj, serviciu public specializat al Consiliului judetean

Hotararea nr.93 din 28 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului, reactualizar, de organizare si functionare al Scolii Populare de Arta si Meserii Salaj

Hotararea nr.94 din 28 iulie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul Salaj si comunele Buciumi si Mirsid, implicate in promovarea proiectului "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj"

Hotararea nr.95 din 28 iulie 2008 privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Sălaj, unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de cult implicate in promovarea proiectului "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judetul Salaj"

Hotararea nr.96 din 28 iulie 2008 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru Studiul de fezabilitate la obiectivul de investitie "Reabilitare drum judetean DJ 108A: DN 1F-Romanasi-CreacaJibou-Benesat"

Hotararea nr.97 din 28 iulie 2008 privind desemnarea consilierilor judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Salaj

Hotararea nr.98 din 14 august 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean si local

Hotararea nr.99 din 14 august 2008 privind utilizarea sumei de 46 mii lei din fondul de rulment al judetului, in anul 2008

Hotararea nr.100 din 14 august 2008 privind instituirea unor taxe la Scoala Populara de Arte si Meserii Salaj, pentru anul scolar 2008/2009

Hotararea nr.101 din 14 august 2008 pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.19 din 28.02.2008 privind aprobarea Programului de finantare a activitatilor sportive din judetul Salaj "SPORT SALAJ 2008"

Hotararea nr.102 din 14 august 2008 privind modificarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr.103 din 14 august 2008 privind inchirierea unor spatii, din imobilul situat in Zalau, str.Pacii nr.10, aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.104 din 14 august 2008 privind inchirierea unui spatiu, din imobilul situat in Zalau, str.Simion Barnutiu nr.67, aflat in domeniul public al judetului

Hotararea nr.105 din 14 august 2008 privind vanzarea cotei-parti indivize din terasa aferenta blocului T5, situat in Zalau, str.Torentului

Hotararea nr.106 din 14 august 2008 privind aprobarea de asociere intre judetul Salaj si comuna Plopis, pentru realizarea unor lucrari de reabilitare a drumului judetean DJ 110 E Fagetu-Plopis-Nusfalau, km:0+000-8+000

Hotararea nr.107 din 14 august 2008 privind imputernicirea presedintelui consiliului judetean de a efectua demersurile necesare in vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiei de director al Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau

Hotararea nr.108 din 14 august 2008 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judetean in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Salaj

Hotararea nr.109 din 14 august 2008 privind validarea Autoritatii de Ordine Publica Salaj

Hotararea nr.110 din 14 august 2008 privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.62 din 26 octombrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului

Hotararea nr.111 din 14 august 2008 privind incetarea raporturilor de munca, prin acordul partilor, ale domnului POP GHEORGHE - Director al Directiei de Paza, Protocol si Administrativ

Hotararea nr.112 din 14 august 2008 privind numirea directorului interimar la Directia de Paza, Protocol si Administrativ

Hotararea nr.113 din 14 august 2008 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in Adunarea Generala la "Club Sportiv REMAT ZALAU"

Hotararea nr.114 din 12 septembrie 2008 privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.17 din 28 februarie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.115 din 12 septembrie 2008 privind utilizarea temporara a sumei de 658.800 lei din fondul de rulment al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.116 din 12 septembrie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean si local

Hotararea nr.117 din 12 septembrie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.118 din 12 septembrie 2008 privind majorarea aportului Consiliului Judetean Salaj la constituirea Societatii Comerciale "Institutul Regional pentru Educatie, Cercetare si Transfer Tehnologic" S.A.

Hotararea nr.119 din 12 septembrie 2008 privind stabilirea cuantumului si a conditiilor de acordare a indemnizatiei membrilor comisiei de vanzare si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru vanzarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, din domeniul privat al judetului

Hotararea nr.120 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential" si a cheltuielilor de cofinantare aferente acestuia

Hotararea nr.121 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalau" si a cheltuielilor de cofinantare aferente acestuia

Hotararea nr.122 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj", presum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.123 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea cheltuielilor de cofinantare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea drumului judetean DJ 108 A: DN 1F Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat"

Hotararea nr.124 din 12 septembrie 2008 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.13 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Sediu Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Jibou"

Hotararea nr.125 din 12 septembrie 2008 privind vanzarea unor spatii aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.126 din 12 septembrie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj, a unui spatiu apartinand domeniului public al judetului Salaj

Hotararea nr.127 din 12 septembrie 2008 privind inchirierea unui spatiu, din imobilul situat in Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.67, aflat in domeniul public al judetului

Hotararea nr.128 din 12 septembrie 2008 privind inchirierea unor spatii situate in municipiul Zalau, strada Aleea Torentului, bl.P13-15, cu destinatia de activitati didactice, aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.129 din 12 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.62 din 26 octombrie 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului

Hotararea nr.130 din 12 septembrie 2008 privind darea in administrarea Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau a unor bunuri imobile din domeniul public al judetului Salaj

Hotararea nr.131 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea realizarii lucrarilor de reabilitare a spatiilor situate in Zalau, strada Avram Iancu, nr. 29, concesionate de catre S.C. Best Consulting S.R.L.

Hotararea nr.132 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea "Programului pentru pregatirea si intretinerea drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Salaj, pentru perioada de iarna 2008-2009"

Hotararea nr.133 din 12 septembrie 2008 privind modificarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr.134 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea pentru anul scolar 2008-2009, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Salaj

Hotararea nr.135 din 12 septembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr. 102 din 20.11.2007 privind aprobarea pentru anul 2008, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.136 din 12 septembrie 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean in Adunarea generala la "HANDBAL CLUB Zalau"

Hotararea nr.137 din 12 septembrie 2008 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Salaj in consiliul etic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau

Hotararea nr.138 din 12 septembrie 2008 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean in Consiliul consultativ al Spitalului de Urgenta Zalau

Hotararea nr.139 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau si Galeriilor de Arta Ioan Sima", precum si a cheltuielilor de cofinantare ai autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.140 din 21 octombrie 2008 privind incetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judetean a d-lui Pop Gheorghe

Hotararea nr.141 din 21 octombrie 2008 pentru reactualizarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 122 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj", precum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.142 din 21 octombrie 2008 pentru reactualizarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 123/2008 privind aprobarea cheltuielilor aferente obiectivului de investitie "Reabilitarea drumului judetean DJ 108 A: DN 1F Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat"

Hotararea nr.143 din 21 octombrie 2008 pentru reactualizarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 139/2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau si Galeriilor de Arta Ioan Sima", precum si a cheltuielilor de cofinantare ai autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.144 din 29 octombrie 2008 privind validarea mandatului unui consilier judetean

Hotararea nr.145 din 29 octombrie 2008 privind completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.146 din 29 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea art.1 de la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.1/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2008

Hotararea nr.147 din 29 octombrie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al Judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean si local

Hotararea nr.148 din 29 octombrie 2008 privind utilizarea sumei de 682,56 mii lei din fondul de rulment al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.149 din 29 octombrie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.150 din 29 octombrie 2008 privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru anul 2009

Hotararea nr.151 din 29 octombrie 2008 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pe anul 2009, in vederea evaluarii veniturilor in natura obtinute din arenda de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alti detinatori legali

Hotararea nr.152 din 29 octombrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru finantarea subproiectului "Centru de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii -CPRU-02/SJ

Hotararea nr.153 din 29 octombrie 2008 privind aprobarea realizarii lucrarilor de reabilitare a spatiilor situate in Zalau, strada Kossuth, nr.71, concesionat de catre Colegiul Medicilor Salaj

Hotararea nr.154 din 29 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.69/2006 privind darea in administrarea Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, a suprafetei de 574,84 mp din imobilul situat in Municipiul Zalau, str. Salcamilor, nr.1 si a terenului aferent in suprafata de 213,88 mp aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.155 din 29 octombrie 2008 privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in municipiul Zalau, str.Lt.Col.Pretorian, nr.100, aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.156 din 29 octombrie 2008 privind transmiterea unui imobil si a terenului aferent din domeniul privat al judetului Salaj in domeniul public al orasului Jibou

Hotararea nr.157 din 29 octombrie 2008 privind Programul de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011, reactualizat

Hotararea nr.158 din 29 octombrie 2008 privind adoptarea Planului Local de Actiune pentru Protectia Mediului, revizuit

Hotararea nr.159 din 29 octombrie 2008 privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Salaj

Hotararea nr.160 din 29 octombrie 2008 privind numirea domnului Matei Alexandru in functia de director al Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau

Hotararea nr.161 din 29 octombrie 2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Salaj in comisia de vanzare a unor spatii aflate in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.162 din 29 octombrie 2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judetul Salaj", precum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.163 din 25 noiembrie 2008 privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al d-lui Stanciu Gheorghe

Hotararea nr.164 din 25 noiembrie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.165 din 25 noiembrie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean si local

Hotararea nr.166 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei "Centru de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii - CPRU - 02/SJ"

Hotararea nr.167 din 25 noiembrie 2008 privind completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 120 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential" si a cheltuielilor de cofinantare aferente acestuia

Hotararea nr.168 din 25 noiembrie 2008 pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 121 din 12 septembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalau" si a cheltuielilor aferente acestuia

Hotararea nr.169 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Master Planului pentru proiectul "Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj - Asistenta Tehnica ISPA - nr. 2005/RO/16/P/PA/001" si a listei estimative aferente acestuia

Hotararea nr.170 din 25 noiembrie 2008 privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in Zalau, strada Avram Iancu, nr. 29, aflat in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.171 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr. 45/2008 privind concesionarea unor spatii, a terenului aferent situate in Cehu Silvaniei, str.Gh. Doja, nr. 71, aflate in domeniul public al judetului

Hotararea nr.172 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 104 din 26 august 2005 privind darea in administrare a unor bunuri din domeniul privat al judetului Salaj, Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj

Hotararea nr.173 din 25 noiembrie 2008 privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in municipiul Zalau, strada Lt.Col. Pretorian, nr. 100, aflat in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.174 din 25 noiembrie 2008 privind exercitarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Salaj de catre Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, asupra unor bunuri din domeniul public al judetului

Hotararea nr.175 din 25 noiembrie 2008 privind stabilirea cotei lunare de carburanti pentru autoturismele din parcul auto, aflat la dispozitia Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.176 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011, reactualizat

Hotararea nr.177 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea, pentru anul 2009, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.178 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea pentru anul 2009, a numarului de posturi, organigramelor si statelor de functii ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.179 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Salaj in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Salaj

Hotararea nr.180 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea, pentru anul 2009, a numarului de posturi, organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Salaj

Hotararea nr.181 din 25 noiembrie 2008 privind numirea domnului Serban Alexandru in functia de director al Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj

Hotararea nr.182 din 15 decembrie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.183 din 15 decembrie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj, pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

Hotararea nr.184 din 15 decembrie 2008 privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr.185 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2009

Hotararea nr.186 din 15 decembrie 2008 privind stabilirea cotei lunare de carburanti pentru autoturismele din dotarea institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.187 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, reactualizat

Hotararea nr.188 din 15 decembrie 2008 privind stabilirea tarifului care se va practica, in anul 2009, de catre agentii de paza apartinand Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj

Hotararea nr.189 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea implementarii "Proiectului privind incluzuinea sociala - PIS, din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilitati - Programe de asistenta sociala - Partea a III-a, Componenta 1"

Hotararea nr.190 din 15 decembrie 2008 privind inchirierea unui spatiu din imobilul situat in Zalau, str.Kossuth, nr.71, aflat in domeniul privat al judetului

Hotararea nr.191 din 15 decembrie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Zalau, str.Unirii, nr.7, aflat in domeniul public al judetului

Hotararea nr.192 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.162 din 29 noiembrie 2008 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judetul Salaj", precum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.193 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.122 din 12 septembrie 2008, reactualizata, privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii "Circuitul castrelor romane din judetul Salaj", precum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.194 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.139 din 12 septembrie 2008, reactualizata, privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii "Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj - cladirile Centrului Militar Judetean, Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau si Galeriilor de Arta Ioan Sima", precum si a cheltuielilor de cofinantare si autofinantare aferente acestui proiect

Hotararea nr.195 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru proiectul "Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalau" si a cheltuielilor de cofinantare aferente acestuia

Hotararea nr.196 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul de investitii "Modernizare sectii Spital Judetean de Urgenta Zalau"

Hotararea nr.197 din 15 decembrie 2008 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru proiectul "Modernizarea si extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, prin infiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential" si a cheltuielilor de cofinantare aferente acestuia

Hotararea nr.198 din 22 decembrie 2008 privind validarea mandatului unui consilier judetean

Hotararea nr.199 din 22 decembrie 2008 privind completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Salaj

Hotararea nr.200 din 22 decembrie 2008 privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2008

Hotararea nr.201 din 22 decembrie 2008 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara al judetului Salaj pe anul 2008, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean si local

Hotararea nr.202 din 22 decembrie 2008 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Zalau, str.Unirii, nr.7, Clubului Sportiv "Handbal Club Zalau"

Hotararea nr.203 din 22 decembrie 2008 privind transmiterea, din domeniul public al Judetului Salaj, in domeniul public al Municipiului Zalau, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Zalau, Piata Iuliu Maniu, nr. 3-5, si a terenului aferent

Hotararea nr.204 din 22 decembrie 2008 privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate in trafic judetean, pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr.205 din 22 decembrie 2008 privind aprobarea prelungirii duratei de derulare a Programului de finantare a activitatilor de asistenta sociala prestate de unitatile de cult in judet, pentru anul 2008