Hotărâri 2021

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul 2021

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 198 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Orașul Cehu Silvaniei pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 197 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Orașul Șimleu Silvaniei pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 196 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Parohia Greco Catolică Hereclean pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 195 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Parohia Reformată Guruslău pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 194 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Comuna Hereclean pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 193 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 192 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj

 

Hotărârea nr. 191 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 190 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 189 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare teren de sport și împrejmuire”

 

Hotărârea nr. 188 din 29 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 187 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 23 decembrie 2021

 

Hotărârea nr. 186 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

 

Hotărârea nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2022 Magyarul itt...

 

Hotărârea nr. 184 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2022, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali Magyarul itt...

 

Hotărârea nr. 183 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022 Magyarul itt...

 

Hotărârea nr. 182 din 13 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 181 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 180 din 26 noiembrie 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870

 

Hotărârea nr. 179 din 26 noiembrie 2021 privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 178 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea procedurii pentru acordarea Titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI SĂLAJ"

 

Hotărârea nr. 177 din 26 noiembrie 2021 privind modificarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău

 

Hotărârea nr. 176 din 26 noiembrie 2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 175 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 174 din 26 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 173 din 26 noiembrie 2021 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 172 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027”

 

Hotărârea nr. 171 din 05 noiembrie 2021 privind suplimentarea sumei repartizate Clubului Sportiv „DANI-SAN” Zalău, din bugetul judeţului Sălaj pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 170 din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 191D: DN 1H - Nușfalău - Boghiș - Valcău de Jos, km 0+000 - 10+800’’, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 169 din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 103N: km 1+660 - 11+626, limită județ Cluj - Halta Jebucu – Jebucu – Sfăraş - DN1G’’, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 168 din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110: Carastelec - DJ108F, km 16+475-22+622”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 167 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 166 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Comuna Buciumi pentru realizarea activităților necesare valorizării rezultatelor proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul Sălaj”

 

Hotărârea nr. 165 din 27 octombrie 2021 privind modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 164 din 27 octombrie 2021 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 163 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 108F : DN 1H - Șimleu Silvaniei - Măeriște - Șărmășag - Chieșd - lim.jud. Satu-Mare, km 0+000 - 31+055”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 162 din 27 octombrie 2021 privind modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al Judeţului Sălaj, începând cu 01.01.2022

 

Hotărârea nr. 161 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ

 

Hotărârea nr. 160 din 27 octombrie 2021 privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 159 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 158 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 157 din 27 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 156 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2021

 

Hotărârea nr. 155 din 15 octombrie 2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al bugetului Județului Sălaj pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 154 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 153 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 152 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S KM 8+250, Loc. Șimișna” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 151 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, in localitatea Rus” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 150 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 149 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 148 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 147 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 ÷ 11+290” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 146 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim. jud. Satu-Mare, km 0+044 – 14+604” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 145 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 144 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”

 

Hotărârea nr. 143 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

 

Hotărârea nr. 142 din 30 septembrie 2021 privind înfiinţarea serviciului social ”Centrul de Abilitare şi Reabilitare Jibou”, ca urmare a reorganizării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 141 din 30 septembrie 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Nușfalău şi administrarea Consiliului Local al Comunei Nușfalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 140 din 30 septembrie 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Orașului Jibou şi administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 139 din 30 septembrie 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Crasna şi administrarea Consiliului Local al Comunei Crasna, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 138 din 30 septembrie 2021 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul privat al Comunei Zimbor și în administrarea Consiliului Local Zimbor

 

Hotărârea nr. 137 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea “Programului de lucrări noi, reparații capitale, înlocuiri și modernizări pe anul 2021” ce se vor deconta din redevența datorată de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

 

Hotărârea nr. 136 din 30 septembrie 2021 privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Zalău a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 135 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aflat în domeniul public al judeţului

 

Hotărârea nr. 134 din 30 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 133 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea regulamentului privind premierea sportivilor sălăjeni care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale precum și a antrenorilor acestora

 

Hotărârea nr. 132 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 131 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al programului de internship din cadrul Consiliului Județean Sălaj

 

Hotărârea nr. 130 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:28+700 – 29+300

 

Hotărârea nr. 129 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de intervenție, în regim de urgență, pe drumul județean DJ 108 S, km: 20+740-20+810

 

Hotărârea nr. 128 din 27 august 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Orașului Cehu Silvaniei şi administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu Silvaniei, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 127 din 27 august 2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 

Hotărârea nr. 126 din 27 august 2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 125 din 27 august 2021 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 124 din 27 august 2021 privind aprobarea Programului pentru pregătirea şi întreţinerea drumurilor judeţene, din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2021-2022

 

Hotărârea nr. 123 din 27 august 2021 privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Sânmihaiu Almașului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Sânmihaiu Almașului, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 122 din 27 august 2021 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local Crasna

 

Hotărârea nr. 121 din 27 august 2021 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.50429 Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 120 din 27 august 2021 privind înlocuirea unor membri în Comisia pentru Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 119 din 27 august 2021 privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de asociațiile județene pe ramură sportivă în anul competiţional 2021-2022

 

Hotărârea nr. 118 din 27 august 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 din 17 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021 Magyarul itt...

 

Hotărârea nr. 117 din 27 august 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 116 din 27 august 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Valcău de Jos pentru realizarea unor lucrări de intervenție, în regim de urgență, pe drumul județean DJ 191 G, km:8+740 – 11+615

 

Hotărârea nr. 115 din 27 august 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”

 

Hotărârea nr. 114 din 27 august 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065”

 

Hotărârea nr. 113 din 27 august 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E: limită județul Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000-62+782”

 

Hotărârea nr. 112 din 27 august 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”

 

Hotărârea nr. 111 din 28 iulie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 110 din 28 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 109 din 28 iulie 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 108 din 28 iulie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2021

 

Hotărârea nr. 107 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin

 

Hotărârea nr. 106 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei

 

Hotărârea nr. 105 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Jibou

 

Hotărârea nr. 104 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Şimleu-Silvaniei

 

Hotărârea nr. 103 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău

 

Hotărârea nr. 102 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.1 Zalău

 

Hotărârea nr. 101 din 23 iulie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 100 din 23 iulie 2021 privind repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 99 din 23 iulie 2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

Hotărârea nr. 98 din 23 iulie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între km 31+976 - km 32+610” - faza P.T.

 

Hotărârea nr. 97 din 23 iulie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km:21+100 – 26+546

 

Hotărârea nr. 96 din 23 iulie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+546 – 31+464

 

Hotărârea nr. 95 din 23 iulie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 94 din 30 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor spaţii aflate în proprietatea publică a Judeţului Sălaj, situate în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr.6

 

Hotărârea nr. 93 din 30 iunie 2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj în Adunarea generală a Asociaţiei “Pactul Regional Nord - Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

 

Hotărârea nr. 92 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2021

 

Hotărârea nr. 91 din 30 iunie 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 90 din 30 iunie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Crasna

 

Hotărârea nr. 89 din 30 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin

 

Hotărârea nr. 88 din 30 iunie 2021 pentru actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Jibou

 

Hotărârea nr. 87 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate

 

Hotărârea nr. 86 din 30 iunie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 85 din 30 iunie 2021 privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2 Crasna”, ca urmare a reorganizării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 84 din 30 iunie 2021 privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 2 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 83 din 30 iunie 2021 privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 1 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 82 din 30 iunie 2021 privind înfiinţarea Centrului de zi Bădăcin în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 81 din 30 iunie 2021 privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou”, ca urmare a reorganizării, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SĂLAJ

 

Hotărârea nr. 80 din 30 iunie 2021 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”

 

Hotărârea nr. 79 din 30 iunie 2021 privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2021-2022

 

Hotărârea nr. 78 din 30 iunie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 77 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulamentului pentru finanțarea programelor sportive ale asociațiilor județene pe ramură sportivă afiliate la federațiile sportive corespondente, constituite ca persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

 

Hotărârea nr. 76 din 30 iunie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 108N, km 3+344, localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj”

 

Hotărârea nr. 75 din 30 iunie 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 69 din 28 mai 2021 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330” precum și a valorii și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 

Hotărârea nr. 73 din 30 iunie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Maghiu Marian – Paul

 

Hotărârea nr. 72 din 28 mai 2021 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei Camăr şi administrarea Consiliului Local Camăr

 

Hotărârea nr. 71 din 28 mai 2021 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 70 din 28 mai 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 69 din 28 mai 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 68 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative

 

Hotărârea nr. 67 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea actualizării Acordului pentru consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri

 

Hotărârea nr. 66 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 65 din 28 aprilie 2021 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 110: Măeriște – Doh - Dumuslău – Carastelec, km 0+000 – 16+475”

 

Hotărârea nr. 64 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 63 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea demarării procedurilor administrative pentru materializarea dreptului de preemțiune exprimat în cazul vânzării imobilului monument istoric identificat în lista de monumente cu denumirea “Castelul Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075.01” și “Ansamblul Castelului Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075”, înscris în CF nr.51182 Jibou

 

Hotărârea nr. 62 din 28 aprilie 2021 privind stabilirea unor măsuri de administrare a unui imobil, compus din teren și construcții, înscris în CF nr.50429 – Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 61 din 28 aprilie 2021 privind dezlipirea unui imobil notat în CF nr. 50579 Camăr, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 60 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 59 din 28 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Hotărârea nr. 58 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj, aprobat prin Hotărârea nr. 32 din 30 martie 2020

 

Hotărârea nr. 57 din 28 aprilie 2021 privind asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea, la nivelul județului Sălaj a procedurilor necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia

 

Hotărârea nr. 56 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2021

 

Hotărârea nr. 55 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 54 din 28 aprilie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 53 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2021, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 52 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 51 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 50 din 09 aprilie 2021 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 49 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 48 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, şi estimări pentru anii 2022-2024

 

Hotărârea nr. 47 din 09 aprilie 2021 privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 46 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2021

 

Hotărârea nr. 45 din 09 aprilie 2021 privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 44 din 26 martie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Maramureș și Județul Sălaj, în vederea implementării unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Jibou”

 

Hotărârea nr. 43 din 26 martie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”

 

Hotărârea nr. 42 din 26 martie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065”

 

Hotărârea nr. 41 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor în Judeţul Sălaj pentru perioada 2020 - 2025

 

Hotărârea nr. 40 din 26 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj și Județul Sălaj, pentru realizarea proiectului „Fii activ în Sălaj!” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

 

Hotărârea nr. 39 din 26 martie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 38 din 26 martie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.04.2021

 

Hotărârea nr. 37 din 26 martie 2021 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 36 din 26 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 35 din 26 martie 2021 pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 34 din 26 martie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 33 din 26 martie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crișan Marian-Dănuț

 

Hotărârea nr. 32 din 26 martie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dari Toma

 

Hotărârea nr. 31 din 26 februarie 2021 privind numirea administratorului şi a cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție SRL

 

Hotărârea nr. 30 din 26 februarie 2021 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 29 din 16 februarie 2021 privind aprobarea contractării şi derulării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în instanţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 28 din 16 februarie 2021 privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

 

Hotărârea nr. 27 din 16 februarie 2021 privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 26 din 16 februarie 2021 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul Cehu-Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr. 97, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 25 din 16 februarie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 – 37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A)

 

Hotărârea nr. 24 din 16 februarie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Lozna pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 109 E, km:38+900 – 43+600

 

Hotărârea nr. 23 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului

 

Hotărârea nr. 22 din 16 februarie 2021 privind modificarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 21 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

 

Hotărârea nr. 20 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 19 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 18 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului județean ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 17 din 16 februarie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 16 din 16 februarie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Bogya Annamária

 

Hotărârea nr. 15 din 28 ianuarie 2021 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2020 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în Județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Hotărârea nr. 14 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”

 

Hotărârea nr. 13 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ108S: sector Zalha-Bezded-Cernuc, km 21+070-31+469”

 

Hotărârea nr. 12 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2021-2022

 

Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean

 

Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău

 

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, ca urmare a reorganizării acestuia

 

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 106 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021

 

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare și dezvoltare în anul 2020

 

Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2021 pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.260 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 1 din 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Prunean Alin-Costel