Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară în plen, luni 27 iulie a.c.

 

Consiliul Județean Sălaj se reunește în ședință ordinară, luni 27 iulie a.c., începând cu ora 10h00, în plen, după o serie de ședințe ordinare ale autorității deliberative desfășurate în sistem videoconferință, în contextul epidemiologic traversat. Ordinea de zi a ședinței ordinare de lunea viitoare numără 11 proiecte de hotărâre, nu mai puțin 5 dintre acestea înscriindu-se în sfera de atribuții ale autorității județene, așa cum sunt acestea reglementate de cadrul legal în vigoare, la dezvoltarea socio-economică a județului.

Astfel, dezbaterii și votului consilierilor județeni le este supus proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2020 care înregistrează pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 la secțiunea de funcționare a acestuia, venituri totale încasate în procent de 94,65 %, față de prevederile aprobate pe această perioadă, iar la partea de cheltuieli de funcţionare, un procent de realizare de 92,47%. Pentru ceea ce înseamnă secțiunea de dezvoltare a bugetului, veniturile totale aferente acestei secţiuni s-au încasat în procent de 87,39%, față de prevederile aferente acestei perioade, iar la partea de cheltuieli de dezvoltare, acestea s-au realizat în procent de 75,01%. Execuţia bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 detaliată pe cele două secţiuni bugetare înregistrează la secţiunea de funcţionare, venituri totale încasate în procent de 94,22 %, față de prevederile aprobate pentru această perioadă, iar la partea de cheltuieli de funcţionare, un procent de realizare de 93,38%; pentru secţiunea de dezvoltare, veniturile totale aferente acestei secţiuni s-au încasat în procent de 84,91%, față de prevederile aferente acestei perioade, la partea de cheltuieli de dezvoltare, procentul de realizare fiind de 30,06%.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin majorarea prevederilor la venituri și implicit a creditelor bugetare la cheltuieli cu suma de 257.000 lei. În ce privește majorarea veniturilor, aceasta reprezintă venituri din concesiuni (majorarea redevenței datorate de Compania de Apă Someş SA Cluj pe anul 2020), taxe autorizare, penalităţi aplicate prestatorilor pentru lucrări neexecutate în termen etc., cu aceste venituri suplimentare fiind majorate creditele bugetare la cheltuieli pe secțiunea de funcționare, conform destinației prevăzute și pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute. În ceea ce privește capitolele de cheltuieli, rectificarea unora dintre acestea este determinată de suplimentarea creditelor prevăzute inițial (datorată unor cheltuieli neprevăzute) prin diminuarea creditelor alocate altor categorii de cheltuieli la care s-au înregistrat economii și retragerea creditelor alocate programului anual de finanţare a activităţilor de tineret, sportive şi recreative, în urma solicitărilor primite de la unele instituții subordonate și a analizei execuției bugetare la data de 17 iulie a.c., precum și estimarea necesarului până la finele anului. Unele cheltuieli neprevăzute sunt determinate de instituirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii infectărilor cu SARS-COV-2, respectiv, alocarea de sume în vederea testării pentru SARS-COV-2 a personalului angajat și a beneficiarilor serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj. În cadrul secțiunii de dezvoltare este propusă suplimentarea creditelelor bugetare alocate inițial, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Porolissum” Sălaj pentru achiziționarea mijloacelor fixe propuse (autospecială medic urgență); la Centrul de Servicii Sociale Jibou (achiziționarea unui uscător de rufe); la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău pentru reparații alei carosabile, reparații alei pietonale și reamenajarea spațiilor verzi și a parcului la secțiile exterioare (spital vechi), dar și pentru finanțarea altor cinci obiective de investiții, respectiv Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F), km 19+000 – 39+551; Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus; Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630; Execuție lucrări pentru consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda; Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna.

Alte 2 proiecte de hotărâre se referă la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții: “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana- Buciumi - Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 – 39+551 în vederea promovării spre finanțarea nerambursabilă în viitorul exercițiu financiar european a lucrărilor aferente acestui sector de peste 20 de km (valoarea estomată depășind 123,5 milioane lei), pentru a completa reabilitarea și modernizarea DJ 108A deja realizată ori aflată în curs de realizare pe anumite tronsoane a acestuia; celelalte obiective de investiții ai căror indicatori tehnico-economici sunt supuși aprobării se refră la punerea în siguranţă a următoarelor poduri: pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în localitatea Rus, pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630, pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna”, precum și consolidarea podului pe DJ 110C km 0+430, in localitatea Ileanda”, cu o valoare totală de peste 13,8 milioane lei.

Un alt proiect de hotărâre se referă la transmiterea unui teren limitrof drumului județean DJ110D de pe raza comunei Cristolț – localitatea Cristolț, prin dezlipirea acestuia din domeniul public al județului, necesitatea acestui demers fiind determniată de amplasarea unei stații de pompare a apei potabile în implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj şi Sălaj și obligativitatea solicitantului de a face dovada deţinerii terenului pe care se vor executa lucrările de amplasare aferente, în baza în baza unei autorizaţii de construire.

Trei alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj de luni, 27 iulie a.c. se referă la promovarea unor acorduri de asociere ale Județului Sălaj cu comunele Șărmășag, Gârbou și Zalha în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii în regim de urgenţă pe DJ 110B (km:19+891 – 20+121 Șărmășag), dar și a unor lucrări de intervenție, de asemenea în regim de urgență, pe DJ 108 S (km: 26+555 – 31+669, Gârbou și km:21+070 – 26+555, Zalha), acestea fiind determinate în principal de degradări la canalul pluvial ori ale podețelor și apărărilor de maluri, în mare parte cauzate de fenomenele meteorologice din ultima perioadă, peste 185.000 lei fiind alocați celor trei comune din bugetul județului pentru completarea finanțării necesară derulării lucrărilor amintite, valoarea acestora depășind, însumată, 550.000 lei.

Modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj este un alt proiect de hotărâre supus aprobării Consiliului județean, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj (IPJ Sălaj) comunicând faptul că, împuternicit în funcția de Inspector șef al instituției este domnul Stupar Marius Anton, condiții în care, conform prevederilor legale, calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică trebuie validată în prima ședință în plen a Consiliului județean.

Alte două proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a CJ Sălaj se referă la stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor spaţii aflate în proprietatea publică a Judeţului Sălaj, situate în municipiul Zalău, Aleea Torentului, bl.T3-5 dar și la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 25 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

 


Tipărire