Anunț public privind declanșarea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM – MOIGRAD

JUDEȚUL SĂLAJ anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG nr.1076/2004 în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM – MOIGRAD, jud. Sălaj, UAT Creaca și UAT Mirșid.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Consiliului Județul Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11, din data de 30 oct 2020, între orele 9,00-13,00, sau pe site-ul www.cjsj.ro, la secțiunea Actualitate.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la APM Sălaj, Zalău, str.Parcului, nr.2, jud.Sălaj, tel.0260/662619, fax.0260/662622, e-mail office(@)apmsj.anpm.ro, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00.

Documentatie


Tipărire