Anunț Privind “Elaborare PUZ Pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad”

Consiliul Județean Sălaj face cunoscută finalizarea elaborării formei preliminare ( Etapa I) a Planului Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum - Moigrad.

Documentația este disponibilă mai jos

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind elaborarea formei preliminare a Planului de urbanism, până la data de 26.10.2020, la sediul Consiliului Județean Sălaj, Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr.11 sau prin e-mail la adresa amenajareateritoriului(@)cjsj.ro

Răspunsurile la observațiile sau propunerile cetățenilor vor fi trimise prin e-mail, până la data de 13.11.2020.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Dorina – Raluca Crișan, consilier în cadrul Direcției Arhitect Șef, tel. 0260-611370, int.225.

Documentatie


Tipărire