Anunt public privind decizia etapei de încadrare adecvata pentru proiectul ,,Extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau’’

Judetul Salaj, titular a proiectlui ,,Extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul ,,Extinderea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau’’ propus a fi amplsat in Zalau, str. Simion Barnutiu, nr.67, jud.Salaj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmsj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proietul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru proectia mediului.


Tipărire