Consiliul Judeţean Sălaj sprijină proiectele pentru salvarea patrimoniului istoric și cultural

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a participat astăzi la o întâlnire cu autoritățile locale din comuna Marca și membrii proiectului ”Ambulanța pentru Monumente”, care în această perioadă efectuează lucrări pentru punerea în siguranță și salvarea monumentului istoric - Biserica Greco-Catolică de lemn din sat Porț, com. Marca, jud. Sălaj.

”Am rămas impresionat de modul în care Ambulanța pentru Monumente reușește să mobilizeze voluntari care lucrează la salvarea monumentelor istorice. Nu pot decât să le mulțumesc pentru implicare și efortul depus și să-i asigur că voi manifesta o deschidere totală, ca acest gen de proiecte să continue și în viitor pentru a ne conserva patrimonial istoric și cultural din județ”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj.

Biserica de lemn din Porț este datată din anul 1792 printr-o inscripție ce se găsește încrustată pe grinda superioară a ancadramentului ușii de intrare în naos. În urma evaluării făcute de către specialiști, s-a decis înlocuirea învelitorii de șindrilă a bisericii, vechi și deteriorate cu una nouă, din același material, realizată în manieră tradițională, după specificul zonei. De asemenea, apa provenită din precipitații a afectat decorul pictat al bisericii. După ce a fost îndepărtată învelitoarea de șindrilă a bisericii s-a constatat că grinda prispei a fost afectată de-a lungul timpului de apa precipitațiilor, fiind găurită/fărâmițată în interior pe zone întinse (de aprox. 2 m). Decizia luată a fost de a înlocui această grindă cu una nouă, realizată în mod tradițional, de un meșter dulgher din zonă. Cu această ocazie au fost înlocuiți o serie de aruncători de apă de pe laturile de sud, nord și est și a fost întărit un corn al bisericii. Pentru montarea noii învelitori de șindrilă au fost montate noi lețuri, din lemn de rășinoase dar au fost păstrate și cele istorice, regăsite în partea superioară a șarpantei.

Până în acest moment a fost bătută șindrila nouă pe latura de nord a bisericii și pe absida altarului. A fost refăcută podirea prispei bisericii. După finalizarea schimbării învelitorii urmează ca aceasta să fie tratată cu substanțe specifice pentru creșterea durabilității și să fie refăcută instalația de paratrăsnet a bisericii. Finanțarea proiectului tehnic pentru reabilitarea bisericii a fost asigurată de către Consiliul Județean Sălaj, salariile meșterilor sunt plătite printr-o donație a unei companii private, iar materialele de construcții sunt achiziționate din contribuțiile comunității și sumele alocate de autoritățile locale.

Ambulanța pentru Monumente (http://ambulanta-pentru-monumente.ro) este un proiect inițiat în 2016, de către Asociația Monumentum, care își propune să acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps.


Tipărire