Programe finanțate din bugetul Județului Sălaj

Județul Sălaj, în calitate de autoritate finanțatoare, în baza programelor de finanțare aprobate anual conform Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, acordă finanţări nerambursabile din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public.

 • Raport privind contractele de finantare nerambursabila derulate în cursul anului 2023 între Autoritatea contractanta U.A.T. Judetul Salaj si beneficiari, asa cum sunt definiti de Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
  Raport anual

 

De asemenea, în baza reglementărilor legale cu caracter special, din bugetul județului sunt alocate fonduri pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, protecția monumentelor istorice, construirea ori repararea lăcaşurilor de cult.

 • Program sport de performanță: - juniori și seniori
  - Programe sportive ale cluburilor sportive de drept privat de juniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă
  Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 94 din 27 iulie 2022
  - Programe sportive ale cluburilor sportive de drept privat de seniori, înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă
  Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 59/2019
  Anunț de participare 2024
  Rezultatul evaluării cererilor pentru anul competițional 2023-2024 și propunerile de repartizare a sumelor

Tipărire