1,4 milioane de lei de la bugetul județului pentru activități de asistență socială

Consiliul Județean Sălaj a alocat, pentru anul în curs, 1,4 milioane de lei în vederea finanțării proiectelor de asistență socială derulate de către unitățile de cult și entitățile care acordă asistență socială persoanelor cu nevoi sociale, bugetul fiind cu 243.000 de lei mai mare decât în 2020.

Suma poate fi accesată pe baza unui concurs de proiecte, la care pot participa unităţile de cult cu rezidenţă şi activitate socială pe teritoriul judeţului, precum şi entităţile (asociaţii şi fundaţii) care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale asistate în Sălaj, având calitatea de prestator acreditat să presteze astfel de servicii. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 20 mai 2021, ora 16.00, evaluarea și selecția acestora urmând să fie realizate între 21 mai și 10 iunie, de către o comisie stabilită prin dispoziția președintelui CJ Sălaj.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Legea 350/2005, iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate în Ghidul solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale, document aprobat în ultima ședință a Consiliului Județean. Ghidul amintit poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Sălaj – cjsj.ro – la categoria Strategii/Programe/Proiecte, secțiunea Programe finanțate din bugetul județului Sălaj. Rezultatele sesiunii de selecție a proiectelor vor fi publicate tot pe site-ul instituției.

Finanțarea maximă solicitată pentru un proiect este de 15.000 de lei/lună, cu 3.000 de lei mai mult decât în ediția de anul trecut a programului.

Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanțări nerambursabile în decursul unui an, în timp ce pentru aceeași activitate nonprofit, un beneficiar poate contracta doar o finanțare nerambursabilă într-un an fiscal.

Pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani, venitul nu trebuie să depășească 1.650 lei/persoană (față de 1.400 de lei în 2020), respectiv 3.000 de lei/cuplu (față de 2.600 de lei în 2020).

Sunt eligibile cheltuielile cu salariile de încadrare ale personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciului de asistență socială. Suma lunară acordată pentru norma întreagă (8 ore/zi) unui lucrător social cu studii medii este de maxim 90% din salariul minim brut pe țară garantat în plată conform Hotărârii nr/ 4 din 13 ianuarie 2021, inclusiv plata aferentă contribuției asiguratorie pentru muncă, diferența de minim 10% reprezentând partea de cofinanțare a beneficiarului.

În cazul unui specialist în asistență socială se acordă o sumă lunară reprezentând echivalentul a cel mult 90% din salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru studii superioare, diferența de minim 10% fiind confinanțarea beneficiarului.

În 2020 au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi ori cantine sociale, pentru 529 de beneficiari – persoane vârstnice, dependente, afectate de boală, sărăcie și excluziune socială, care nu se pot gospodări singure și necesită îngrijire, adulți și copii cu dizabilități, persoane defavorizate, copii aflați în situația de risc de separare de părinți, părăsiți de părinți, cu risc de abandon școlar. De asemenea, au fost create și/sau cofinanțate 51 de locuri de muncă, majoritatea în mediul rural, şi au fost sprijinite să funcţioneze 25 de entităţi prestatoare de servicii sociale.

"Implementarea proiectelor a avut şi continuă să aibă un ecou pozitiv la nivelul comunităţii sălăjene. În baza evaluărilor efectuate, demersul administrației județene poate fi considerat unul dintre cele mai eficiente programe sociale, atingându-şi obiectivele propuse și asigurând continuitate în funcţionarea serviciilor sociale în interesul comunităţii locale", a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.


Tipărire