Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

JUDEȚUL SĂLAJ, titular al proiectului: "Reabilitare și modernizare DJ 110 D: Surduc (DN 1H)-Cristolțel-Cristolț( DC 48) Km: 10+400-11+463 ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reabilitare și modernizare DJ 110 D: Surduc (DN 1H)- Cristolțel-Cristolț (DC 48) Km: 10+400-11+463", propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Cristolț, loc. Cristolț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Tipărire