Comunicat de presă

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI FINANCIARĂ ÎN JUDEȚUL SĂLAJ

 

Judeţul Sălaj, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 8 mai 2020 – 8 martie 2022, proiectul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj”, cod SIPOCA 806/ cod MySMIS 135976.

Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și tansparente, Cod apel: POCA/661/2/1/: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru implementarea unitară a instrumentelor de planificare strategică și financiară care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare precum și dezvoltarea instituțională.

Valoarea totală a proiectului a fost de 576.962,70 lei cu TVA, din care:
- 490.418,30 lei – finanţare din Fondul Social European;
- 75.005,15 lei - finanţare din Bugetul Naţional;
- 11.539,25 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj.

Rezultate obținute în cadrul proiectului:

  • 1 Raport privind stadiul de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2015 – 2020;
  • 1 Raport de evaluare a Strategiei de dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2015 - 2020;
  • O Strategie integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027;
  • 1 Plan de măsuri pentru implementarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027.

Date de contact:
Consiliul Județean Sãlaj
Direcția Investiții și Programe Publice
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon/Fax: +40 (0) 260.614.120 / +40 (0) 260.661.097


Tipărire