Modificări legislative privind prelungirea autorizațiilor de construire

Autorizația de construire poate fi prelungită, la cerere, cu maximum 24 de luni, potrivit prevederilor Legii nr. 176, intrate în vigoare în 13 iunie 2022.

Actul normativ stabilește că, în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată, și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.

Autorizațiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a acestei legi, mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.

Totodată, autorizațiile de construire care, la data intrării în vigoare a noilor măsuri, au mai puțin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile.

Informații suplimentare puteți obține la Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Sălaj, telefon 0260 – 611370.


Tipărire