600.000 de lei pentru protecția monumentelor istorice din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în cadrul ședinței ordinare de astăzi, programul de finanțare "Protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ-teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat".

Programul dispune de un buget total de 600.000 de lei, din care 180.000 de lei sunt alocați intervențiilor de urgență, 360.000 de lei au ca destinație lucrările de execuție, iar 60.000 lei, documentațiile tehnice. Valoarea maximă a cofinanțării este de 60.000 de lei pentru un proiect de protejare și intervenție, respectiv 10.000 lei în cazul elaborării documentațiilor tehnice.

În cazul monumentelor istorice din grupa A (monumente istorice de valoare națională sau universală), sunt eligibile costurile lucrărilor de intervenție executate cu acordul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, care se încadrează în prevederile art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. Pentru monumentele clasate în categoria B (reprezentative pentru patrimoniul cultural local) se vor cofinanța lucrări de construire, restaurare, conservare și intervenție pentru care există autorizație de construire valabilă sau se încadrează în prevederile art. 11 din Legea nr. 50/1991. În categoria cheltuielilor eligibile intră și costurile aferente serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnice, inclusiv cele de expertizare a monumentelor istorice, pentru ambele categorii.

Cererile de finanțare pot fi depuse până în 30 iunie 2023, ora 12.00, proiectele urmând a fi evaluate de o comisie formată din șapte membri, sub conducerea Arhitectului șef.

Prin acest program, Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță și scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală și funcțională a acestora, îmbunătățirea și punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice și arheologice, precum și integrarea/reintegrarea în circuitul socio-economic și cultural-turistic a monumentelor istorice.

În cadrul ediției de anul trecut a programului au beneficiat de finanțare Protopopiatul Ortodox Român Zalău, Mănăstirea Sfânta Treime Bic, Parohia Reformată Coșeiu, Parohia Ortodoxă Derșida, Parohia Ortodoxă Română Var, Parohia Reformată Zăuan și Parohia Reformată Sălățig.


Tipărire