Anunț public privind decizia etapei de încadrare -
Consolidarea, completarea și extinderea Sistemului de Managementului Integrat al Deșeurilor (SMID) Sălaj

 

Județul Sălaj, titular a proiectului: Consolidarea, completarea și extinderea Sistemului de Managementului Integrat al Deșeurilor (SMID) Sălaj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Consolidarea, completarea și extinderea Sistemului de Managementului Integrat al Deșeurilor (SMID) Sălaj, propus a fi amplasat în județul Sălaj, teritoriul comunelor Surduc, Sânmihaiu Almașului, Crasna, Dobrin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Tipărire