Proiect pentru transformarea CȘEI "Speranța" Zalău în "Școală verde"

Consiliul Județean Sălaj a depus spre finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un proiect în valoare de 19,88 milioane de lei (fără TVA), în vederea transformării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău (CSEI Speranţa Zalãu) în "școală verde".

Proiectul prevede construirea unui imobil în suprafață de 2.500 metri pătrați, în municipiul Zalău, în care să se desfășoare întreaga activitate a instituției, la standarde adecvate persoanelor cu nevoi speciale.

Prin noua construcție se va crea un mediu sănătos care favorizează învățarea, în timp ce se reduce consumul de energie, se economisesc resursele și se optimizează cheltuielile. Centrul va dezvolta și promova o cultură instituțională axată pe problemele de mediu, gestionând responsabil și sustenabil resursele și colaborând cu actorii locali interesați de teme legate de mediu, climă și sustenabilitate.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău este o unitate de învățământ special finanțată din bugetul Consiliului Județean Sălaj. Școala reprezintă o alternativă educațională eficientă pentru copiii și tinerii cu dizabilități din județul Sălaj, facilitând integrarea acestora în comunitate și oferindu-le activități instructiv-educativ-recuperative.

În anul școlar 2022-2023, de serviciile centrului au beneficiat 154 copii și tineri cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 21 ani, încadrați în 19 clase. Numărul elevilor este în continuă creștere, întrucât înscrierile în învățământul special se pot face pe tot parcursul anului școlar.


Tipărire