Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C9)

Județul Sălaj, titular a proiectului: Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C9), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C9), propus a fi amplasat în Mun. Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Tipărire