Direcția Economică

Director executiv: Marușca Leontina-Lucica , telefon direct: 0260/611265 sau 0260/614120 interior: 111


Serviciul Financiar, Contabilitate și Control Financiar Preventiv Propriu și de Gestiune

Personalul specializat al serviciului:

Numele Funcția Telefon interior
Murăreanu Mioara-Aurica Șef serviciu 112
Nejur Viuța-Felicia Consilier -
Balaș Lia-Sanda Consilier -
Opriş Elena Consilier -
Firicel Petre Consilier -
Olaru Ana-Dana Consilier -
Dragoș Maria Consilier -
Cadar Oana Alexandra Consilier -
Pintea Angela-Ludovica Consilier -
Ruzici Daniela Consilier -
Husian-Caba Raluca-Diana Consilier -


Compartimentul Buget, Finanțe și Urmărirea Creanțelor

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Telefon interior
Labo Simona-Carmen Consilier -
Brândușan Daniela-Letiția Consilier -


Compartimentul Tehnologia Informației și Programe Guvernamentale

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Telefon interior
Kósa Sándor Consilier -
Kovács Lóránd-Szilveszter Consilier -
Terheșiu Sorin-Adrian Consilier -
Abran Anca-Elena Consilier -
Vereș Angelica Referent -


Compartimentul Aprovizionare și Gestiune

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Telefon interior
Alb Margareta Referent -
Opriş Alexandru Referent -
Seliștean Vasile Muncitor calificat I -

Tipărire