Lansarea sesiunii de selecţie a proiectelor de “Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ - teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Consiliul Judeţean Sălaj, lansează sesiunea de selecţie a proiectelor de “Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ - teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” care vor beneficia de finanţare în anul 2024.

Autoritatea finanţatoare: U.A.T. Județul Sălaj
Cod fiscal: 4494764
Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: +40.260.614.120; fax: +40.260.661.097;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Site: www.cjsj.ro.

Obiectul: acoperirea parțială a costurilor lucrărilor de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, intervenție, punere în valoare a respectivelor monumente sau în vederea acoperirii parțiale a costurilor elaborării documentațiilor tehnice necesare, pentru anul 2024.

Procedura aplicată: selecţie de proiecte organizată în baza prevederilor Hotărârii nr. 1430 din 4 decembrie 2003, și a Hotărârii nr. 57 din 30 aprilie 2024 a Consiliului Județean Sălaj privind aprobarea Programului de finanțare “Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ - teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” din bugetul Judeţului Sălaj.

Bugetul programului pe anul 2024 este de 800.000 lei, din care:
- 240.000 lei pentru situaţii de urgenţă;
- 540.000 lei pentru lucrări de execuţie, din care valoarea maximă care poate fi alocată pentru un proiect este de 60.000 lei;
- 20.000 lei pentru documentaţii tehnice, din care valoarea maximă care poate fi alocată pentru un proiect este de 10.000 lei.

Notă: În cazul în care suma destinată pentru documentații tehnice rămâne nealocată sau alocată parțial, aceasta sau diferență, poate fi relocată pentru lucrări de execuție.

Durata finanţării: anul 2024
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 28.06.2024, ora 12.00.

Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sălaj.
Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa: http://www.cjsj.ro.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Hotărârea nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de Anexa 1C ”Grila evaluare program protecție monumente” și poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj, la adresa: https://www.cjsj.ro/index.php/consiliul-judetean/strategii-programe-proiecte/2-uncategorised/115-programe-finantate-din-bugetul-judetului-salaj.


Tipărire