Aparatul propriu - structura organizatorică

Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj
Codul Etic pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj
Raport privind respectarea normelor de conduită - 2024

Program de lucru: luni-joi: 7,30 - 16; vineri: 7,30 - 13,30

Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin, aparatul propriu al Consiliului Județean este structurat astfel:

De asemenea, în subordonarea directă a conducerii CJS sunt organizate și funcționează:

 

- Declarații de avere și interese -


Tipărire