Sănătate

În contextul procesului de descentralizare a serviciilor de îngrijire a sănătății, implicit a aducerii deciziei care privesc aceste servicii cât mai aproape de cetățean, începând cu anul 2011 Spitalul Județean de Urgență Zalău este plasat sub autoritatea Consiliului județean, legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată și legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, conferind cadrul de reglementare în acest sens.

Creșterea calității serviciilor de sănătate furnizate precum și a confortului pacienților Spitalului județean, se înscriu ca principale axe de responsabilitate și acțiune ale Consiliului județean referitoare la Spitalul județean, lucrările de investiții, cele de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor, dar și lucrările de reparații și acțiunile de dotare cu echipamente medicale a unității spitalicești contribuind pe parcursul ultimilor ani la o mai bună calitate a serviciilor de sănătate având surse de finanțare diverse – de la accesarea unor fonduri nerambursabile, până la cele din bugetul propriu sau în co-finanțare cu cele alocate de Ministerul Sănătății.
Așadar, dacă cea mare parte a bugetului Spitalului județean este constituit din contractarea și decontarea serviciilor medicale de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sălaj acesta susținând în principal cheltuielile de funcționare în relația cu furnizarea serviciilor medicale (salarii, materiale și medicamente, utilități), cealaltă parte a bugetului unității spitalicești care vizează lucrările de investiții și dotarea cu echipamente și aparatură medicală se află în grija Consiliului județean și veniturilor proprii ale Spitalului județean și a co-finanțării unora dintre acestea de către Ministerul Sănătății.

În vederea ameliorării condițiilor de oferire a serviciilor medicale precum și a calității acestora, ultimele proiecte aflate în diverse stadii și propuse de către Consiliul județean îndeosebi cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 însă și cu susținere de la bugetul județeului, cu o valoare totală de aproape 45.500.000 lei, se referă la:

  • Modernizarea, dotarea cu aparatura medicală a Ambulatoriului și extinderea în zona curţii interioare, prin realizarea unei clădiri piramidale, care comunică cu clădirea existentă prin intermediul unor pasarele; realizare rampe de acces şi amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilităţi, amplasarea unui lift și a unei platforme liftate pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități;
  • Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Zalău și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat;
  • Dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum şi echipamente destinate secţiilor suport care deservesc UPU);
  • Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău;
  • Dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

 


Tipărire