Evidența populației

Evidența persoanelor și starea civilă precum și coordonarea și îndrumarea metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și a ofiţerilor de stare civilă delegaţi de la nivelul autorităților locale din județul Sălaj reprezintă un serviciu public comunitar furnizat de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj - instituţie publică cu personalitate juridică organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj şi sub coordonarea şi controlul metodologic al  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date București.

În județul Sălaj sunt înființate 8 (opt) servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, care funcționează în subordinea consiliilor locale ale orașelor Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu - Silvaniei şi comunelor Crasna, Hida, Ileanda, Şărmăşag, coordonarea şi îndrumarea metodologică a activității acestora, atât a celei de evidență a persoanelor cât și a celei de stare civilă, fiind asigurată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj. De asemenea, actualizarea și monitorizarea calității informaţiilor Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor, utilizarea şi valorificarea acestuia, organizarea, coordonarea și urmărirea modului de aplicare de către lucrătorii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și de către ofițerii de stare civilă a reglementărilor legale privind eliberarea actelor de identitate și a actelor de stare civilă sunt responsabilități ale Direcţiei Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj. Tot la nivel județean, este asigurat controlul metodologic al activității de evidență a persoanelor și de stare civilă dar și a activității de transcrieri de certificate, extrase de stare civilă, schimbări de nume, acordare/modificare de CNP şi divorţuri administrative de pe teritoriul judeţului Sălaj.

Activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice comunitare locale este monitorizată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj precum și punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor asistate, în acest sens fiind asigurată colaborarea cu serviciile publice locale de asistenţă socială. Modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoana fizică reprezintă o altă responsabilitate a serviciului public organizat la nivelul județului.


Tipărire