Cultură, Tineret și Sport

CULTURĂ

Oferta culturală a județului Sălaj include o diversitate de elemente ale patrimoniului cultural și istoric sălăjean: de la muzee de istorie și artă și muzee etnografice, la un bogat patrimoniu cultural - case memoriale, biserici de lemn și de piatră, Complexul Arheologic Porolissum - Moigrad, monumentul lui Mihai Viteazul de Ia Guruslău, Monumentele Eroilor Martiri de Ia lp și Treznea - o veritabilă incursiune în diferite etape ale istoriei locului și României, municipiul Zalău distingându-se, însă ca centru de polarizare pentru viața culturală din județ.(link catre secțiune patrimoniu cultural și natural).

Mărturiile materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător la nivelul județului Sălaj sunt colecționate, cercetate și conservate ori restaurate dar și promovate, în principal în rândul comunității locale, de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău una dintre cele 3 instituții aflate în subordonarea Consiliului județean cu responsabilități în gestionarea domeniului cultural, aceasta invitând iubitorii de istorie, tradiţii şi artă să descopere „altfel” patrimoniul, prin soluții de realitate realitate virtuală și augmentată, găzduind exponate din epoca paleolitică reprezentată prin reconstituirea habitatului peșterii de la Cuciulat, epoca neo-eneolitică, epoca bronzului, epoca fierului, celții (sec. IV-III î. Chr.), Dacii (sec. II î. Chr. - I d. Chr.), Limes-ul Roman (sec. II-III d. Chr.), Romanii (sec. II-III d. Chr.), Evul Mediu Timpuriu până la Târgul de Zalău, Epoca de Aur în perioada regimului comunist, mai precis din ultimele două decenii ale acestuia (după reorganizarea administrativă din 1968). Acestuia i se alătură Galeriile de Artă „Ioan Sima” (Zalău) - ce găzduieşte expoziții permanente de artă plastică şi o impresionantă colecție de fluturi și organizează diverse expoziții temporare.

Pe de altă parte, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj o altă instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sălaj și care are misiunea de a iniția programe și proiecte care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve și să valorifice valorile morale și artistice pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participarea cetățenilor la viață culturală.Conservarea,cercetarea,protejarea,promovarea și punerea în valoarea culturii tradiționale și a patrimoniului material și imaterial precum și educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație competează misunea instituției. Secția pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, Școala Populară de Arte și Meserii, Revista și editura « Caiete Silvane » ori Ansamblul folcloric « Mesesul » sunt repere ale activității Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu" Sălaj ce poartă numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione Bădescu, contributor în publicistica vremii, activând pentru promovarea literaturii, alături de marii scriitori ai vremii este o altă instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului județean, fiind responsabilă în principal de constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, publicățiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere dar și de inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat. Secțiile Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu" Sălaj se bucură de toate facilitățile oferite de noile tehnologii, fiind puse la dispoziția iubitorilor de lectură colecții dintre cele mai diverse și complete prin mijloace multimedia (inclusiv acces la biblioteci online și colecții internaționale).
Activitatea celor trei instituții de cultură aflate în subordinea Consiliului județean se desfășoară în baza unor proiecte de management, cu durata de 3 ani, finanțarea acestora fiind asigurată din subvențiile alocate de la bugetul județului completate de veniturile proprii ale fiecăreia dintre instituții.

Tineret și sport

Consiliul județean Sălaj sprijină activitățile sportive atât cele de masă cât şi sportul de performanţă,

asigurând cât mai eficient posibil și în limita resurselor financiare, condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, conformându-se astfel prevederilor legale în domeniu și încurajând deopotrivă atât practicarea sportului și un stil de viață sănătos cât și promovarea acțiunilor tinerilor. În acelaşi sens, pe baza prevederilor legale și a regulamentelor ori a Ghidurilor solicitantului elaborate de serviciile de specialitate ale Consiliului județean și aprobate de către Consiliul județean, atât în ceea ce privește sportul de performanță cât și activitățile nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative au fost alocate și contractate fondurile necesare pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă (2018 - Asociaţia „HANDBAL CLUB Zalău”, Clubul Sportiv ACS Volei Club Zalău 2015, Clubul sportiv Atletic Zalău), precum și pentru „Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative”. Programul de finanțare a fost lansat atât pe parcursul anului 2017 și cât și 2018, propunându-și să încurajeze de la an la an acțiunile sectorului neguvernamental (asociații, fundații, parohii, protopopiate etc.) în domeniul sportului pentru toți și cel al tineretului și recreativ, diverse proiecte, de la tabere, întreceri ale tinerilor până la organizarea unor turnee și competiții la minifotbal ori tenis de masă propuse de solicitanți fiind finanțate.

Finanțarea domeniului de tineret și sport este asigurată din venituri proprii ale Consiliului județean, precum și eventuale sponsorizări având această destinație.

 


Tipărire