Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj

Beneficiar:Județul Sălaj

Cod apel: POCA/350/2/1/Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 337 din 01.04.2019

Cod MySMIS 126243 / Cod SIPOCA 549

 

Obiectivul general:Consolidarea capacității Consiliul Judeţean Sălaj de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățenii județului;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reducerea cu minim 30% a timpului aferent livrarii serviciilor către cetățeni, primării locale, ONG-uri, asociații și mediul de afaceri prin oferirea unor servicii cu acces on-line, crearea unei arhive digitale si eliminarea astfel a birocrației existente
  2. Reducerea la maxim a fluxului clasic pe hârtie pentru urmatoarele servicii oferite exclusiv de Consiliul Județean Sălaj pentru: a) Obținere informații despre concesionare/închieirere/vânzare bunuri proprietate publică sau privată; b) Obținere Acord prealabil lucrări în zona drumurilor județene; c) Obținere Acord privind efectuarea de lucrări în clădirile de patrimoniu județean; d) Solicitare sprijin financiar cazuri sociale; e) Comunicarea privind începerea lucrărilor de construire/desființare; f) Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor de construire/desființare; g) Licență de transport;
  3. Furnizarea unui canal îmbunătățit de comunicație informațională pentru cetățeni
  4. Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de către instituție
  5. Elaborarea unui instrument de management și evaluare a performanței instituționale privind serviciile livrate prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice
  6. Îmbunătățirea accesului la informații prin up-gradarea site-ului web al instituției pentru a fi receptiv, intuitiv și accesibil persoanelor cu dizabilitați
  7. Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de instituție
  8. Creșterea eficienței serviciilor oferite prin instruirea a cel puțin 70 de angajați din aparatul propriu al Consiliului Județean Sălaj

Rezultate preconizate:

   • Oferirea a minim 5 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Județean Sălaj prin procese digitalizate și cu acces online și livrare completă prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice
   • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă care sunt accesate și livrate online prin serviciile gestionate de catre Consiliul Județean Sălaj
   • Eliminarea solicitării unor documentelor justificative emise de către instituție la momentul livrării serviciilor
   • Înființarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității documentelor emise de instituție
   • Site-ul instituției modernizat prin preluarea informațiilor curente existente și receptiv pentru orice dispozitive și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
   • Minim 70 de angajați din cadrul aparatului propriu al instituției și minim 1 funcționar(i) din personalul de execuție a aparatului propriu al instruiției în utilizarea sistemelor implementate

Valoarea totala a proiectului: 2.931.633,12 lei cu TVA din care:

   • 2.475.288,15 lei cu TVA (84,43%) – finanţare din Fondul Social European
   • 381.385,49 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 58.299,48 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj
   • 16.660,00 lei cu TVA (0,57%) - cheltuieli totale neeligibile

Durata proiectului 24 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: 01 Aprilie 2019

Data finalizării: 31 Martie 2021

Echipa de proiect:

 • Manager de proiect - Ardelean Sebastian
 • Asistent manager 1 - Bălăjel Alina-Adela
 • Asistent manager 2 - Avram Lucia-Monica
 • Expert IT&C - Kósa Sándor
 • Responsabil comunicare - Mureșan Mircea Ioan
 • Responsabil achiziții - Maier Radu
 • Responsabil financiar - Deac Viuța Felicia
 • Responsabil juridic - Cuzdriorean Adrian-Cosmin
 • Responsabil MySmis - Alexa Călin-Nicu

Stadiu actual:

  • Admis după verificarea administrativă şi a eligibilităţii
  • Admis după etapa de evaluare tehnică și financiară;
  • Intrat în etapa de selecție și contractare;
  • S-au demarat procedurie de achiziții aferente proiectului - 24.04.2019
  • S-a transmis către autoritatea AM POCA Cererea de Rambursare nr. 1 din 10.06.2019 în valoare de 32.860,38 lei
  • S-a semnat Contractul de Furnizare produse nr. 8095 din 11.06.2019, cu sociaetatea comercială SC Centrul de Calcul SA privind "Achiziție semnături digitale pentru proiectul SPACE" în valoare de 900 de lei plus TVA
  • S-a semnat Contractul de Servicii nr. 8406 din 18.06.2019, cu societatea comercială SC Penta Media Advertising SRL privind "Achiziție servicii de informare și publicitate pentru proiectul SPACE" în valoare de 6.590 lei plus TVA
  • S-a întocmit Raportul de Progres nr.1 din 05.07.2019
  • S-a înaintat AM POCA Cererea de Rambursare nr.1 din 10.06.2019
  • S-a întocmit Raportul de Progres nr.2 din 26.08.2019
  • S-a înaintat AM POCA Raportul de progres nr.3.
  • S-au înaintat AM POCA Cererile de Rambursare nr.3 - nr.9.
  • S-a semnat Contractul de Servicii nr. 6102 din 07.05.2020, cu societatea comercială SC SOBIS Solutions privind "Achiziție furnizare hard- și software, servicii informatice complete SPACE" în valoare de 1.185.800 lei plus TVA
  • S-a semnat Contractul de Servicii nr. 9507 din 08.07.2020, cu societatea comercială SC RIBEIT SRL privind "Achiziție servicii retrodigitlizare arhivă SPACE" în valoare de 829.474,35 lei plus TVA

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Ardelean Sebastian
Telefon: 0260 - 614120; 0746 - 486177
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Tipărire