Beneficiar: Județul Sălaj

Cod apel: POCA/350/2/1/Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 337 din 01.04.2019

Cod MySMIS 126243 / Cod SIPOCA 549 

Obiectivul general: Consolidarea capacității Consiliul Judeţean Sălaj de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățenii județului;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Reducerea cu minim 30% a timpului aferent livrarii serviciilor către cetățeni, primării locale, ONG-uri, asociații și mediul de afaceri prin oferirea unor servicii cu acces on-line, crearea unei arhive digitale si eliminarea astfel a birocrației existente
  2. Reducerea la maxim a fluxului clasic pe hârtie pentru urmatoarele servicii oferite exclusiv de Consiliul Județean Sălaj pentru: a) Obținere informații despre concesionare/închieirere/vânzare bunuri proprietate publică sau privată; b) Obținere Acord prealabil lucrări în zona drumurilor județene; c) Obținere Acord privind efectuarea de lucrări în clădirile de patrimoniu județean; d) Solicitare sprijin financiar cazuri sociale; e) Comunicarea privind începerea lucrărilor de construire/desființare; f) Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor de construire/desființare; g) Licență de transport;
  3. Furnizarea unui canal îmbunătățit de comunicație informațională pentru cetățeni
  4. Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea unor acte doveditoare eliberate deja de către instituție
  5. Elaborarea unui instrument de management și evaluare a performanței instituționale privind serviciile livrate prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice
  6. Îmbunătățirea accesului la informații prin up-gradarea site-ului web al instituției pentru a fi receptiv, intuitiv și accesibil persoanelor cu dizabilitați
  7. Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității actelor emise de instituție
  8. Creșterea eficienței serviciilor oferite prin instruirea a cel puțin 70 de angajați din aparatul propriu al Consiliului Județean Sălaj

Valoarea totala a proiectului: 2.931.633,12 lei cu TVA din care:

   • 2.475.288,15 lei cu TVA (84,43%) – finanţare din Fondul Social European
   • 381.385,49 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 58.299,48 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj
   • 16.660,00 lei cu TVA (0,57%) - cheltuieli totale neeligibile

Durata proiectului 24 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data de începere a proiectului: 01 Aprilie 2019

Data finalizării: 31 Martie 2021 (contract prelungit 01 August 2021)

Echipa de proiect:

 • Manager de proiect - Ardelean Sebastian
 • Asistent manager 1 - Bălăjel Alina-Adela
 • Asistent manager 2 - Avram Lucia-Monica
 • Expert IT&C - Kósa Sándor
 • Responsabil comunicare - Mureșan Mircea Ioan
 • Responsabil achiziții - Maier Radu
 • Responsabil financiar - Deac Viuța Felicia
 • Responsabil juridic - Cuzdriorean Adrian-Cosmin
 • Responsabil MySmis - Alexa Călin-Nicu

Stadiu actual:  Proiect finalizat cu realizare bugetară totală în valoare de 2.533.982,12 lei cu TVA

Rezultatele proiectului:

   • Implementarea și oferirea a 7 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Județean Sălaj prin procese digitalizate și cu acces online și livrare completă prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de portalul de servicii electronice: http://servicii.cjsj.ro/  
   • Retro-digitalizarea unui număr de 1.610.416 imagini a documentelor din arhivă care sunt utilizate de serviciile gestionate de catre Consiliul Județean Sălaj; total metadate înregistrate: 1.624.015 indecși; total dosare din arhivă fizică: 32.893
   • Eliminarea solicitării unor documentelor justificative emise de către instituție la momentul livrării serviciilor
   • Înființarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității documentelor emise de instituție prin aplicarea de QR-coduri
   • Site-ul instituției www.cjsj.ro modernizat prin preluarea informațiilor curente existente și receptiv pentru orice dispozitive și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
   • Instruirea unui număr de 76 angajați din cadrul aparatului propriu al instituției precum și funcționari din personalul de execuție a aparatului propriu al instruiției în utilizarea sistemelor implementate prin extinderea DocManager

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Datele de contact sunt:
Telefon: 0260 - 614120 Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Tipărire