Proceduri simplificate

Materialele sunt publicate pe http://e-licitatie.ro

 

Denumire procedură Stare
,,Servicii de evaluare imobile, aflate în patrimoniul Judeţului Sălaj” În desfășurare
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru „Extinderea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13” Anulată
SCNA1107216 Anunt de atribuire simplificat / 10.07.2024
 
“Achiziționare și montare panouri cu LED-uri pentru exterior și structură metalică de susținere (2 bucăți)” În desfășurare
 
Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10” În desfășurare
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F), km 21+280 – 39+551”. În desfășurare
 
Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10” Anulată
Clarificare nr. 1
SCNA1102194 Anunt de atribuire simplificat / 16.04.2024
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065” Atribuit
SCNA1099334 Anunt de atribuire simplificat/ 21.02.2024
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU – POIANA BLENCHII – LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU” Atribuit
SCNA1100352 Anunt de atribuire simplificat/ 12.03.2024
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru „Extinderea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, în imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13” Anulată
SCNA1097951 Anunt de atribuire simplificat / 17.01.2024
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru „Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F – Guruslău- Coșeiu-Lim. Jud. Satu Mare, km 13+500 - 14+604” Atribuit
SCNA1099961 Anunt de atribuire simplificat/ 04.03.2024
 
Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru „Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71” Anulată
SCNA1097015 Anunt de atribuire simplificat / 03.01.2024
 
Servicii de elaborare PUZ în vederea realizării obiectivului de investiție „Complex sportiv și de agrement multifuncțional în localitatea Zalău, str. Simion Bărnuțiu” Anulată
 
Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj” Atribuit
SCNA1098073 Anunt de atribuire simplificat / 19.01.2024
 
Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul „Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10” Anulată
SCNA1096675 Anunt de atribuire simplificat / 19.12.2023
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469” Atribuit
SCNA1097081 Anunt de atribuire simplificat / 04.01.2024
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare DJ 191G:Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 –11+615” Atribuit
SCNA1093549 Anunt de atribuire simplificat / 11.10.2023
 
Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj” Anulată
SCNA1092677 Anunt de atribuire simplificat / 25.09.2023
 
Furnizare carburanți Anulată
SCNA1092921 Anunt de atribuire simplificat / 29.09.2023
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 – 21+280” Anulată
SCNA1091396 Anunt de atribuire simplificat / 30.08.2023
 
Achiziţionarea şi înlocuirea caloriferelor cu ventiloconvectoare în imobilul situat în Municipiul Zalău Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11 sediul Consiliului Judeţean Sălaj Anulată
SCNA1091870 Anunt de atribuire simplificat / 08.09.2023
 
Servicii de elaborare PUZ în vederea realizării obiectivului de investiție "Complex sportiv și de agrement multifuncțional în localitatea Zalău, str. Simion Bărnuțiu" Anulată
SCNA1091408 Anunt de atribuire simplificat / 30.08.2023
 
Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru "Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71" Anulată
SCNA1090212 Anunt de atribuire simplificat / 04.08.2023
 
Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: "Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj" Anulată
SCNA1090045 Anunt de atribuire simplificat / 02.08.2023
 
Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru „Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71” Anulată
SCNA1088075 Anunt de atribuire simplificat / 26.06.2023
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU – POIANA BLENCHII – LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU" Anulată
SCNA1088075 Anunt de atribuire simplificat / 21.06.2023
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000 – 21+280”" Anulată
SCNA1089534 Anunt de atribuire simplificat / 24.07.2023
 
"Achiziționare și montare panouri fotovoltaice" Anulată
Clarificare nr. 1
Raspuns consolidat
Anexa la caietul de sarcini
SCNA1091116 Anunt de atribuire simplificat / 24.08.2023
 
"Achiziția de produse sub formă de pachete, necesare desfășurării activităților în scopul implementării măsurilor educative care însoțesc distribuția de mere, aferente Programului pentru școli al României în anul școlar 2022 - 2023" Anulată
SCNA1086285 Anunt de atribuire simplificat / 12.05.2023
 
"Achiziționare autoutilitară și autoturism hybrid plug-in" Atribuit
SCNA1087913 Anunt de atribuire simplificat / 20.06.2023
 
"Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU – POIANA BLENCHII – LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU"" Anulată
SCNA1086223 Anunt de atribuire simplificat / 11.05.2023
 
"Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj”" Anulată
SCNA1086635 Anunt de atribuire simplificat / 22.05.2023
 
"Achiziționare autoutilitară și autoturism hybrid plug-in" Anulată
SCNA1085063 Anunt de atribuire simplificat / 13.04.2023
 
"Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj"" Anulată
SCNA1084446 Anunt de atribuire simplificat / 27.03.2023
 
"Servicii de elaborare politică de marketing teritorial și branding pentru județul Sălaj" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1087305 / 07.06.2023
 
"Achiziția unei autoutilitare și a unui autoturism hybrid plug-in" Anulată
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1082095 / 20.01.2023
 
""Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim.jud. Cluj - Fodora – Rus, km 17+000 – 28+320"" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1083199 / 23.02.2023
 
"Execuție lucrări de "Relocare rețele electrice pe DJ 109E: Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (Pod Ciocmani), km 28+320 - 62+782"" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1082898 / 14.02.2023
 
"Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 108 T, sector: Lim. Jud. Maramureș-Cehu Silvaniei, Km 8+544 – Km 9+677" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1082886 / 14.02.2023
 
"Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: "Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj"" Anulată
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1082150 / 25.01.2023
 
"Servicii de elaborare SF pentru construire stație de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1080822 / 20.12.2022
 
Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj" Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1079725/ 24.11.2022
 
Achiziţionare sistem pompe de căldură pentru sediul Consiliului Judeţean Sălaj Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1078686/ 04.11.2022
 
Execuție lucrări pentru investiția „Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D între km 10+800 – km 14+870, Valcău - Fizeș – Sâg – ETAPA 2: km 12+500 – 13+300 Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1077938/ 24.10.2022
 
Furnizare carburanți Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1076585/ 27.09.2022
 
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare Dj 108 T, sector: Lim. Jud. Maramureș-Cehu Silvaniei, Km 8+544 – Km 9+677” Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1074374/ 11.08.2022
 
Achiziționare PC, stație grafică, laptop, imprimantă A4 monocrom, imprimantă multifuncțională A4 monocrom, imprimante, multifuncționale, scannere, imprimante A2 color, Tablet PC, tabletă 12,9, imprimantă rețea A3, imprimantă portabilă Atribuit Lot 1; Anulat Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1076072/ 15.09.2022
 
Execuție lucrări suplimentare pentru investiția „Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș – Sâg, între km 10+800 –km 14+870” Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1075135/ 29.08.2022
 
Servicii de elaborare documentație tehnică pentru ”Lucrări de intervenție în vederea eficientizării energetice la imobilul situat în orașul Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie, nr. 13, județul Sălaj, pentru extinderea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1073309/ 22.07.2022
 
Proiectare, asistenţa tehnică şi execuţie lucrări pentru ” Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău” Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1073865/ 02.08.2022
 
"Servicii de supraveghere lucrări pentru obectivul de investiții ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU”" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1073011/ 18.07.2022
 
"Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare Dj 108 T, sector: Lim. Jud. Maramureș-Cehu Silvaniei, Km 8+544 – Km 9+677"" Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1071513/ 20.06.2022
 
“Servicii de Elaborare Studiu de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Înființare parc industrial în comuna Hereclean, Judeţul Sălaj”” Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1071638/ 22.06.2022
 
“Achiziționare 1 buc. Tabletă 12,9”, 1 buc. creion pentru Tabletă, 1 buc. baterie externă telefon mobil ,1 buc. căști wireless cu casetă de încărcare și 34 buc Tablet PC” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1070273/ 26.05.2022
 
"Servicii de verificare documentații tehnice – construcții drumuri 2022" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1068937/ 02.05.2022
 
"Servicii de elaborare documentație tehnică pentru ”Lucrări de intervenție în vederea eficientizării energetice la imobilul situat în orașul Cehu Silvaniei, str. 1 Decembrie, nr. 13, județul Sălaj, pentru extinderea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău”" Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1068641/ 27.02.2022
 
"Elaborare documentație tehnică – faza DALI (inclusiv studii și expertize) – pentru investiția ”Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructură de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii la Spitalul Județean de Urgență Zalău”" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1068019 / 11.04.2022
 
"Achiziționare autoutilitară și autoturism hibrid SUV 4X4" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066503 / 04.03.2022
 
”Servicii de elaborare Masterplan pentru prioritizarea investițiilor la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066656 / 09.03.2022
 
"Lucrări de reparaţii la acoperişul imobilului situat în municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.11" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066478 / 04.03.2022
 
"Execuție lucrări pentru punere în siguranța pod peste râul Someș, pe DJ108S, km 0+300, în localitatea Rus" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066919 / 16.03.2022
 
"Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în localitatea Șimișna" Atribuit
Clarificare nr. 1
Clarificare nr. 2
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066478 / 09.03.2022
 
"Execuție lucrări "Punere în siguranţă pod peste râul Someş, pe DJ 108E, km 1+630"" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1066724 / 10.03.2022
 
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj" Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1061889 / 24.11.2021
 
Lucrări de intervenție(reabilitare) DJ 109:lim.jud.Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între km 31+976-km 32+610 Atribuit
Anunț de tip erată
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1062529 / 07.12.2021
 
Servicii de furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1059840 / 20.10.2021
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - lim. jud. MM" Atribuit
Răspuns consolidat
Anunt de atribuire simplificat SCNA1064810 / 17.01.2022
 
Proiectare (PT+DTAC) şi execuţie pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare punct termic nr.34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj” Atribuit
Anunt de atribuire simplificat SCNA1061893 / 24.11.2021
 
Execuție lucrări pentru ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU” Atribuit
Anunț de tip erată nr. 1
 
Anunt de atribuire simplificat SCNA1062492 / 06.12.2021
 
Elaborare expertiză tehnică pentru „Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1060583 / 04.11.2021
 
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj" Anulat
 
Servicii privind elaborarea DALI și studii de specialitate pentru investiția "Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Anunț de tip erată nr. 1
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1058351 / 22.09.2021
 
Execuție lucrări pentru “MODERNIZARE DJ 109 F, KM 0+000 - 0+837,60, FODORA - DN 1C” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1058472 / 23.09.2021
 
Achiziționare PC, Stație grafică, Monitor PC, Laptop, Tabletă PC, Imprimantă A3, A4 și Fax Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1056539 / 13.08.2021
 
Execuție lucrări ”Punere în siguranţă pod peste râul Someş, pe DJ 108E, km 1+630” Anulat
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1054730 / 07.07.2021
 
Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, D.A.L.I. pentru "Reabilitare DJ 191D: DN 1H - Nușfalău - Boghiș - Valcău de Jos, km 0+000 - 10+800" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1058461 / 23.09.2021
 
Furnizare de carburanți Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1057184 / 30.08.2021
 
Servicii de elaborare documentație tehnică: expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru investiția "Reabilitare și modernizare DJ 103N între km 1+660 - 11+626, limită județ Cluj - Halta Jebucu – Jebucu – Sfăraş - DN1G" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1057849 / 13.09.2021
 
Execuție lucrări pentru ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU” Anulat
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1053866 / 16.06.2021
 
Execuție lucrări ”Consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1057439 / 02.09.2021
 
Servicii de elaborare documenţatie tehnică: Expertiză tehnică, Audit Energetic, DALI pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1056229 / 09.08.2021
 
"MODERNIZARE DJ 109 P KM 24+065 – 27+590, CAMĂR – LIM. JUD. SATU MARE” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1057585 / 07.09.2021
 
Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1054576 / 05.07.2021
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1053610 / 10.06.2021
 
Servicii de elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), inclusiv studii de teren, expertiză tehnică, documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor pentru „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN1F – Treznea – Agrij, km 0+000 – 12+137” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1053943 / 17.06.2021
 
Servicii de elaborare documentații tehnice: STUDII TOPO, STUDII GEO, EXPERTIZĂ TEHNICĂ și DALI pentru obiectivul „Refacere DJ108S km: 20+740 – 20+810 în satul Zalha” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1051285 / 09.04.2021
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1051287 / 09.04.2021
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Anulat
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1048376 / 07.01.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice 2020" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1050189 / 05.03.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice construcții civile 2020" Atribiut
Anunț de atribuire simplificat / SCNA1049691 / 18.02.2021  
 
„REPARAȚII PODEȚE PE DJ 108 S KM:11+508, 12+365, 15+431,16+785, 17+912, 19+499, 20+421 SI DJ 110 A KM:6+910, 10+953.” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1049829 / 23.02.2021  
 
"Verificare dcumentații tehnice construcții civile 2020" Anulat
 
"Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1049466 / 10.02.2021  
 
"Punere în siguranță podeț pe DJ 110, Km 18+823" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1048928 / 22.01.2021  
 
"Elaborare studii de determinare a compoziției deșeurilor privind „Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, pentru LOT 2 - Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Sălaj" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat /SCNA1051375 / 13.04.2021
 
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj" Anulat
 
"REPARATII PODEȚE PE DJ 108 S KM:11+508, 12+365, 15+431,16+785, 17+912, 19+499, 20+421 SI DJ 110 A KM:6+910, 10+953" Anulat
Anunț de atribuire simplificat SCNA1045930 / 18.11.2020
 
“Achiziționare autospecială medic de urgență” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat SCNA1046083 / 20.11.2020  
 
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Anulat
Anunț de atribuire simplificat SCNA1044632 / 23.10.2020  
 
“Întreținere drumuri cu îmbrăcăminți asfaltice 2020-2023” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 03.12.2020  
 
„Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru investiția „Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D între km 10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg” Atribuit
Anunț de tip erată nr. 1  
Anunț de tip erată nr. 2  
Anunț de atribuire simplificat / 05.01.2021  
 
„Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică și financiară la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027” în cadrul proiectului “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” Anulat
 
Furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 30.10.2020
 
Elaborare studii de determinare a compoziției deșeurilor privind „Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, astfel:
LOT 1 - Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului Sălaj
LOT 2 - Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Sălaj
În desfășurare Lot 1; Anulat Lot 2
 
Servicii de elaborare documenţatie tehnică, Expertiză tehnică, DALI şi audit energetic pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare imobil situat în Zalău, str.Dumbrava nr. 60, în vederea transformării în arhivă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 03.12.2020  
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ,KM 19+200 - 31+330” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 18.12.2020  
 
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj Anulat 25.08.2020 - Nu a fost depusă nicio ofertă
 
Servicii de dirigentare lucrări de execuție pentru obiectivul „Lucrări de întreținere Complex Arheologic Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad” Anulat 25.08.2020
Anunț de atribuire simplificat / 25.08.2020  
 
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” În desfășurare
 
„Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 109 E: RUS - BUZAȘ – LOZNA – DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320 – 62+782” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 29.10.2020  
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ, KM 19+200 - 31+330”” Anulat 23.07.2020
Anunț de atribuire simplificat / 23.07.2020  
 
Execuție lucrări pentru proiectul ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 14.07.2020
 
Achiziție servicii retrogitalizare arhivă SPACE pentru proiectul ”Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 13.07.2020
 
Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului Sălaj Anulată
 
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ, KM 19+200 - 31+330” Anulată
Anunț de atribuire simplificat / 29.05.2020  
 
“Furnizare de carburant pe baza de bonuri valorice” pentru:
LOT I – Consiliul Județean Sălaj
LOT II – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj
LOT III – Centrul Militar Județean Sălaj
Atribuit
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat / 19.06.2020  
 
Achiziționare 2 buc Container modular PSI Atribuit
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire simplificat / 06.07.2020  
 
Servicii de elaborare documentaţie tehnică –Expertiză tehnică, DALI şi Audit energetic pentru obiectivul : ”Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 22.06.2020  
 
Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei "Execuţie rezervor de apă de 250 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 29.05.2020  
 
“Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei "Execuţie rezervor de apă de 500 mc, la sediul central al Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sistem de racordare la hidranţi şi drencere" Atribuit
Anunț de atribuire simplificat / 25.05.2020  
 
“Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”“ Anulat 11.06.2020
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat / 11.06.2020  
 
“Achiziționare Sistem conferință și vot electronic“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
 
“Achizitionarea de cărți de joc educative, cărți de colorat, enciclopedii cu animale și plante, figurine din plastic reprezentând animale și fructe, caiete de desen, creioane colorate și carioci“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat  
 
“Execuție lucrări pentru proiectul “Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire simplificat  
 
CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ 108S, KM 5+830-6+040 Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire simplificat / 02.03.2020  
 
Elaborare expertiză tehnică pentru obiectivul : ”Punere în siguranță sectoare de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191 D”, între km 10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declaratie de Participare  
Anunț de atribuire simplificat / 26.02.2020  
 
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire simplificat  
 
Furnizare gaze naturale la clădirile Consiliului Județean Sălaj” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunț de atribuire simplificat  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, DALI, și Audit energetic pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulat 27.02.2020
Documentația de atribuire  
Anunț de anulare procedură  
 
1. Studii geotehnice, studii topografice, Expertiza tehnica si elaborare DALI, Proiect tehnic si Detalii de executie pentru obiectivul de investitie Punere in siguranta podet pe DJ 110 km 18+823,
2. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108S km 17+107,
3. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108N km 7+057,
4. Studii geo, topo, expertiza tehnica si DALI pentru punere in siguranta Pod pe DJ 108A km 32+834
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
 
Achiziționare server pentru aplicații economice+Windows Server STD+20 user Windows Server CAL+SQL Server STD+15 SQL Server CAL Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire simplificat  
 
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Anulat 31.10.2019
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Actualizare documentaţie tehnică (faza SF) pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românaşi (intersecţie cu DN 1F), km 19+000-39+551” Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire  
 
Achiziționare două autoturisme Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 13.11.2019  
 
Achiziționare autoturisme de intervenție - 2 bucăți Anulată 02.10.2019
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT+DE și asistență tehnică pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulată
Documentația de atribuire  
 
"Achiziționare autoturism hibrid" Anulată
Documentația de atribuire  
 
Servicii de proiectare și execuție a obiectivului de investiție „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean str. Avram Iancu, nr. 29, Zalău” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire / 10.10.2019  
 
Studii geotehnice, Studii Topografice, Expertiză Tehnică şi Elaborare D.A.L.I, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranţă Podeţ pe DJ 110 km:18+823” Anulată
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire / 02.09.2019  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT+DE și asistență tehnică pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare punct termin nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj” Anulată
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
DUAE revizuit la Clarificarea nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 07.08.2019  
Achiziționare
-LOT 1 – 2 Autoturisme de intervenție;
-LOT 2 - 1 Vehicul utilitar (UTV de intervenție)
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 11.09.2019  
“Achizitionarea echipamente IT
Lot 1 Achiziţionare 18 buc. sisteme de calcul, 1 buc. statie grafica
Lot 2 Achiziţionare 3 buc. laptopuri
Lot 3 Achiziţionare 1 buc. monitor PC 32”
Lot 4 Achiziţionare 1 buc. sistem de calcul PC, 1 buc. imprimanta A3 color, 10 buc. tablete, 10 buc. imprimante portabile
Lot 5 Achiziţionare 3 buc. sisteme de calcul "
Atribuit Loturile 1, 2, 3, 4; Anulat Lot 5
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 19.09.2019  
"Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza județului Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
"Servicii de formare profesională, inclusiv elaborarea unui manual de proceduri operaționale și a unui ghid de bune practici pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul admministrației publice locale" în cadrul proiectului "Sălajul spune NU corupției !" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Înștiințare depunere contestație  
Comunicare decizie CNSC  
Anunt de atribuire simplificat / 31.10.2019  
“Achiziționare
Lot 1. - 1 multifunctionala A3 monocrom
Lot2. - 2 multifunctionale A3 Color
Lot3. - 1 imprimanta A4 laser color - 7 imprimante A4 laser monocrom - 2 multifunctionale A4 laser monocrom - 1 fax A4 laser monocrom
Lot 4 - 1 copiator laser -2 imprimante A3 laser color -2 imprimante A4 laser color “
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat / 07.08.2019  
"Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 14.08.2019  
"Furnizare de carburant pe bază de bonuri valorice" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
espd-request  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat / 15.05.2019  
"Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire simplificat / 13.06.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC, PT + DE și asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
espd-request  
Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 27.03.2019  
"Elaborarea documentației în vederea consolidării, completării și extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) Sălaj" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 15.05.2019  
“Achiziționare 1 bucata laptop 15" și 1 bucata laptop 17"“ Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire simplificat / 18.01.2019  
"Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj”" Anulată
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
"Achiziționare 1buc. laptop și 2 buc. Mouse wireless" Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat / 28.01.2019  
"Achiziționare 1buc. laptop 15" și 1 buc. laptop 17"" Anulată
Documentația de atribuire  
"Dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
Achiziționare:
Lot 1 Achiziţionare Aparat radiologic C arm-mobil - pentru Ortopedie şi Traumatologie
Lot 2 Achiziţionare Masă de operaţie cu accesorii - pentru Ortopedie şi Traumatologie
Lot 3 Achiziţionare Generator de radiofrecvenţă - pentru O.R.L."
Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire simplificat / 06.12.2018  
"Reparații podețe pe : DJ 191 E, KM 1+800 ; DJ 191 E, KM 3+250; DJ 191 E, KM 8+300; DJ 191 E, KM 8+340, Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ 109 P, KM 23+220" Atribuit
Documentația de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1007992 / 12.11.2018  
"Achiziționare: LOT 1 - 1 multifuncțională A3 monocrom; LOT 2 - 1 multifuncțională A3 monocrom cu finisare; LOT 3 - 1 imprimantă A3 laser color, 2 imprimante A4 laser monocrom, 1 multifuncțională A4 laser monocrom și 1 fax A4 laser monocrom; LOT 4 - 1 laptop 15" și 1 laptop 17" " Atribuit LOT 1-3,
Anulat LOT 4
Documentația de atribuire  
Anunț de atribuire  
Întreținere îmbrăcăminți asfaltice (plombări) acord cadru - 2018 - 2021" Atribuit
Documentația de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire simplificat / 27.11.2018  
Servicii de consultanță și implementare CAF în cadrul proiectului "Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentația de atribuire  
Declaratie de participare  
Înștințare depunere contestație  
Comunicare decizie CNSC  
1. Servicii de actualizare și apartamentare pentru Clădirea BRD – Zalău, strada P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 2, Zalău
2. Servicii de actualizare apartamentare și întăbulare pentru Clădirea MESEȘ – Zalău, strada UNIRII nr. 7
3. Servicii de actualizare în sistemul integrat de Cadastru și CF a imobilului Complexul Arheologic Porolissum Moigrad
4. Servicii de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău
5. Servicii de actualizare CF clădire, Strada UNIRII nr. 20, Zalău
6. Servicii de actualizare CF Stație de tratare a apei Vîrșolț
Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire  
Servicii de asistentă tehnică din partea dirigintilor de santier în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1004342 / 12.09.2018  
"Achiziționare: LOT 1 - 1 multifuncțională A3 monocrom; LOT 2 - 1 multifuncțională A3 monocrom cu finisare; LOT 3 - 1 imprimantă A3 laser color, 2 imprimante A4 laser monocrom, 1 multifuncțională A4 laser monocrom și 1 fax A4 laser monocrom; LOT 4 - 1 laptop 15" și 1 laptop 17" " Anulată
Documentatia de atribuire  
Declarație de participare  
"Reparații podețe pe: DJ 191 E, KM 1+800; DJ 191 E, KM 3+250; DJ 191 E, KM 8+300; DJ 191 E, KM 8+340, Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ 109 P, KM 23+220" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Servicii de elaborare documentație tehnică (Expertiză tehnică, D.A.L.I. și PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul:"Extindere pe verticală Corp de legătură Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Servicii de reactualizare a cărții funciare, pentru Serviciul de Ambulanță Sălaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, Zalău; Actualizare CF (intăbulare, dezmembrare, apartamentare)Clădire P+4, Strada Avram, Iancu, nr. 29, Zalău" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1002417 / 07.08.2018  
"Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
"Servicii de reactualizare a cărții funciare, pentru Serviciul de Ambulanță Sălaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 67, Zalău; Actualizare CF (intăbulare, dezmembrare, apartamentare)Clădire P+4, Strada Avram, Iancu, nr. 29, Zalău" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de Participare  
Anunt de atribuire  
Servicii de "ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN SALAJ" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de atribuire simplificat SCNA1007630 / 06.11.2018  
Lucrări de întreținere drumuri pietruite Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire  
Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire  
1. Servicii de actualizare și apartamentare pentru Clădirea BRD – Zalău, strada P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 2, Zalău
2. Servicii de actualizare apartamentare și întăbulare pentru Clădirea MESEȘ – Zalău, strada UNIRII nr. 7
3. Servicii de actualizare în sistemul integrat de Cadastru și CF a imobilului Complexul Arheologic Porolissum Moigrad
4. Servicii de actualizare informații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău
5. Servicii de actualizare CF clădire, Strada UNIRII nr. 20, Zalău
6. Servicii de actualizare CF Stație de tratare a apei Vîrșolț
Anulată
Documentatia de atribuire  
Servicii de asistentă tehnică din partea dirigintilor de santier în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj – Bogdana: KM 7+400 – 19+000” În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Erată  
Achiziționarea unui PC cu monitor 19”, Windows 10, Pachet Office, Antivirus, imprimantă laser monocrom A4 Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire  
Servicii de toaletizare pentru Castrul Roman Porolissum și curți interioare aferente clădirilor deținute de Consiliul Județean Sălaj (Curte interioară Mina Sărmășag, Curte Salcâmilor nr. 1, Curte clădire Strada Kossuth, Monument Mihai Viteazul) În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Declaratie de participare  
Înlocuire cazane și automatizare punct termic, str. Salcâmilor nr. 1 Zalău Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire numărul 224811 / 11.07.2018  
Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al județului Sălaj Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunț de atribuire numărul 225078 / 24.07.2018  
Achiziționare: LOT 1 - 20 sisteme de calcul și 1 stație grafică; LOT 2 - 2 laptopuri, 6 genți laptop și 1 rucsac laptop; LOT 3 - 6 monitoare PC32"; LOT 4 - 1 laptop și 5 monitoare LED 19" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire numărul 223360 / 23.05.2018  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196: lim.jud.Satu Mare-Horoatu Cehului-Benesat, km: 28+000-28+900 - 36+080-43+150" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunț de atribuire numărul 222331 / 02.05.2018  
Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea unui calculator PC - stație grafică și a unui scaner A3 pentru Consiliul Județean Sălaj Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire numarul 219943 / 19.02.2018  
"Execuție lucrări:
LOT1: "Reparații podeț tubular O 1000 pe DJ 191 D, Km 4+900"
LOT 2: "Reparații podeț pe DJ 109 E: Lim. jud. Cluj - Dobrocina - Chizeni - Buzas - Cormenis - Lozna - Clit - DN 1 H, Km 56+820""
Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare 1 LOT I  
Clarificare 2 LOT II  
Clarificare 3 LOT II  
Clarificare 4 LOT I  
Clarificare 5 LOT II  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Instiintare depunere contestatie  
Anunt de atribuire numarul 220425 / 05.03.2017  
"Expertiză tehnică - domeniile Af, A4, B2, D - pentru "Drumul de acces la Centru de Management Integrat al Deșeurilor - Dobrin, Județul Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 220570 / 08.03.2017  
"Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000" Anulată
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
"Furnizare bonuri de valoare pentru carburanți auto" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea unui calculator PC - stație grafică și a unui scaner A3 pentru Consiliul Județean Sălaj" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău" În desfășurare
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Înștiințare depunere contestație  
"Lucrări de întreținere îmbrăcăminți asfaltice" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 216540 / 20.11.2017  
"Lucrări de reparații la sediul Consiliului Județean Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Executarea marcajelor longitudinale, laterale pe drumurile județene din județul Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 216537 / 20.11.2017  
"Documentatii pentru întabulare clădiri cuprinse în cadrul proiectului SMID" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215834 / 06.11.2017  
"Montare indicatoare rutiere de informare lim. jud. pe DJ 108 A, DJ 108 G, DJ 108 B, DJ 109, DJ 108 D, DJ 196" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilul înscris în evidențele de cadastru și carte funciară situat în Zalău str. Tudor Vladimirescu nr. 24 (Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Furnizare gaze naturale la clădirile Consiliului Județean Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 214515 / 05.10.2017  
"Covor bituminos intravilan Sărmășag (DJ 108 F între km 17+750-18+810, DJ 110B între km 19+507-20+767)" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215477 / 27.10.2017  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 214448 / 04.10.2017  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 213852 / 21.09.2017  
"Lucrări de întreținere drumuri pietruite - DJ 191 D: Tusa-Lim.jud. Cluj, km 24+000-31+330 - DJ 108 S: Zalha-Cernuc, km 21+000-33+400" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 213998 / 25.09.2017  
"Documentatii pentru intabulare clădiri cuprinse în cadrul proiectului SMID" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: Achiziționarea a 2 bucăți scanner A3, 1 bucata scanner A4, 2 bucăți imprimante A3 color, 2 bucăți imprimante A4 color, 7 bucăți imprimante A4 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire numarul 213256 / 07.09.2017  
"Elaborare expertize tehnice pentru
LOT I 1.DJ108R,km:7+900, Treznea-Bozna; 2.DJ191D, km:20+980, localitatea Tusa;
LOT II 1. pod peste Râul Someș pe DJ 108 S, km 0+300 în localitatea Rus; 2. pod peste Valea Simisnei pe DJ108S, km 8+250 în localitatea Rus;
LOT III DJ191D, km 24+000-31+330, Tusa - limita județ Cluj."
Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară situate în Zalău (str. Dumbrava nr. 58; str. Simion Bărnuțiu nr. 67 - patru corpuri de clădire) și prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Dumbrava nr. 60" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 215128 / 19.10.2017  
"Servicii de realizare (elaborare, tipărire, traducere autorizată 3 limbi) materiale de promovare a județului Sălaj" Atribuit
Documentatia de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 212525 / 22.08.2017  
"Lucrări de execuție pentru obiectivul "Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură CJS" lucrări necesare pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj, pentru: 1. DJ 108 F: Șimleu-Sărmășag-Chieșd-Limita județ Satu Mare (29.850 km); 2. DJ 108 B: Cernuc-Limita județ Cluj (21.200 km); 3. DJ 109 A: Limita județ Cluj-Hășmaș (2.000 km); 4. DJ 110: Măieriște (DJ 108 F) Doh-Dumuslău-Carastelec-DJ 108 F (Halta Giurtelecu), (24.00 km)" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Actualizare informații cadastrale pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară situate în Zalău (str. Dumbrava nr. 58; str. Simion Bărnuțiu nr. 67 - patru corpuri de clădire) și prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Dumbrava nr. 60" Anulată
Documentatia de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Înlocuire centrală termică strada Salcâmilor nr. 1 Zalău" Anulată
Documentatia de atribuire  
"Achiziționarea gazelor naturale de la furnizori licențiați, la clădirile Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
"Dotarea cu echipamente IT: LOT 1 Achiziționarea a 7 bucăți laptop, 21 bucăți sisteme de calcul, 9 bucăți monitoare - pentru Consiliul Județean Sălaj - LOT 2 Achiziționarea a 2 bucăți copiator A3 monocrom, 2 bucăți multifuncționale A3 color, 2 bucăți multifuncțională A3 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj - Lot 3 Achiziționarea a 5 bucăți sisteme de calcul, 1 bucată laptop, 2 bucăți imprimante - pentru Centrul Militar Județean Sălaj - Lot 4 Achiziționarea a 2 bucăți scanner A3, 1 bucată scanner A4, 1 bucatăimprimantă A3 color, 1 bucată imprimantă A3 monocrom, 2 bucăți imprimante A4 color, 7 bucăți imprimante A4 monocrom - pentru Consiliul Județean Sălaj" Atribuit Lot 1, Lot 2, Lot 3, Anulat Lot 4
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 210439 / 05.07.2017  
"Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al Județului Sălaj" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 210036 / 27.06.2017  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE pentru obiectivul de investiții "INFLUENȚA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂȚII TERENULUI DE FUNDARE" în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr. 1 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 209968 / 26.06.2017  
"LOT 1- Achiziționare autoturism și LOT 2 - Achiziționare autoturism și autoutilitară " Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erata  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici - Lot 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici - Lot 2  
Anunt de atribuire numarul 204793 / 29.12.2016  
"Execuție lucrări: LOT 1: "Reparații podeț pe drumul județean DJ 108 R:DN 1F-Treznea-Bozna-Agrij (DJ 108A), Km 7+850", LOT 2: "Reparație podeț pe DJ 109E: Lim.Jud.Cluj-Dobrocina-Chizeni-Buzaș-Cormeniș-Lozna-Cliț-DN 1H, Km 56+820" Atribuit - Lot 1, Anulat - Lot 2
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205195 / 10.01.2017  
"Amenajare zona de risc la pod Dersida pe DJ 110 B, km 25+000" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205200 / 10.01.2017  
"Înlocuire centrală termică strada Salcâmilor nr. 1 Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Achiziționare două autoturisme și a unei autoutilitare" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Modernizare drum județean DJ 110A: Archid-Limita Județ Satu Mare, km 12+500-13+430" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 205399 / 17.01.2017  
"Achiziționare două autoturisme și a unei autoutilitare" Anulată
Documentatie de atribuire  
"Expertiză tehnică pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870, situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 205495 / 20.01.2017  
"Modernizare drum județean DJ 109 A: lim. Jud. Cluj-Hășmaș, km 58+000-59+604" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de atribuire numarul 204786 / 29.12.2016  
Lucrări de prima intervenție din subvenții primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului: "Refacere infrastructură afectată pe 0,200 km pe DJ110 în localitatea Carastelec, Refacere infrastructură pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml în sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podeț avariat pe DJ191C, tronson între km 3+200-6+200, Refacere infrastructură avariată pe o lungime de 1000 ml în sat Ratin, km 3+100-4+100, Refacere două podețe avariate aflate pe DJ 191C, km 0+200-3+200" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erata  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Furnizare mere în cadrul "Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din judeţul Sălaj pentru anul şcolar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 203021 / 16.11.2016  
Execuție lucrări: LOT I: "REPARAŢII PODEŢ PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 108 R:DN 1F-TREZNEA -BOZNA-AGRIJ (DJ 108A), Km 7+850"; LOT II: "REPARAŢIE PODEŢ PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA- CHIZENI-BUZAŞ-CORMENIŞ-LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820"; LOT III: "REPARAŢII PODEŢ PE DJ 191 D:NUŞFALĂU (DN 1 H)-VALCĂU DE JOS-FIZEŞ-SÎG-TUSA-LIM.JUD.CLUJ, KM 29+990" Atribuit - Lot 3, Anulate - Lot 1 si 2
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Erata  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 203102 / 17.11.2016  
Lucrări de prima intervenție din subvenții primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului: "Refacere infrastructură afectată pe 0,200 km pe DJ110 în localitatea Carastelec, Refacere infrastructură pe DJ191C avariat pe o lungime de 1000 ml în sat Huseni, km 0+200-1+200, Refacere podeț avariat pe DJ191C, tronson între km 3+200-6+200, Refacere infrastructură avariată pe o lungime de 1000 ml în sat Ratin, km 3+100-4+100, Refacere două podețe avariate pe DJ 191C, km 0+200-3+200" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Execuție lucrări:Lot I = "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT "MIHAI VITEAZU "; Lot II = "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 109: DRAGU - HIDA KM:42+840-46+730"; Lot III : "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 109P : CAMAR km: 22+173-24+450" ; LOT IV :"COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 108B: SURDUC-GÎRBOU KM:0+000-0440" LOT V:"COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 191E km :0+000-11+280 CRASNA-PECEIU-BĂNIȘOR-BAN-SÎG" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 201839 / 05.10.2016  
Lot I = "REPARATII SECTOR DE DRUM PE DJ 108 S: DN 1 C-RUS-SIMISNA-ZALHA-VARTESCA-BEZDED-CERNUC (DJ 108 B) KM 5+810-6+065"; Lot II = "LUCRARI DE INTERVENTIE PE DRUMUL JUDETEAN DJ 110 B KM 9+400-9+416" Lot 1 - atribuit; Lot 2 - anulat
ERATA  
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire numarul 201158 / 06.09.2016  
Execuţie lucrări: LOT I: "REPARAŢII PODEŢ PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 108 R:DN 1F-TREZNEA -BOZNA-AGRIJ (DJ 108A), Km 7+850"; LOT II: "REPARAŢIE PODEŢ PE DJ 109 E :LIM.JUD.CLUJ-DOBROCINA- CHIZENI-BUZAŞ-CORMENIŞ-LOZNA-CLIT-DN 1 H, KM 56+820"; LOT III: "REPARAŢII PODEŢ PE DJ 191 D:NUŞFALĂU (DN 1 H)-VALCĂU DE JOS-FIZEŞ-SÎG-TUSA-LIM.JUD.CLUJ, KM 29+990"; LOT IV: "REPARAŢII PODEŢE PE DRUM JUDEŢEAN DJ 108 S: DN 1 C-RUS-ŞIMIŞNA-ZALHA-VÎRTESCA -BEZDED-CERNUC (DJ 108 B) Km: 4+446, 4+568, 5+228, 10+264, 10+344" Lot I, Lot II, Lot III - anulate; Lot 4 - atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Raspuns la solicitare de clarificări  
Anunt de atribuire numarul 201164 / 06.09.2016  
"Elaborare expertiză tehnică drum, domeniile – A4, B2, D, Studiu geotehnic, Ridicări topografice, Documentaţie pentru avizarea Lucrărilor de intervenţie la obiectivul de investiţii : "Reabilitare şi modernizare DJ 110 Măierişte-Doh-Dumuslău-Carastelec, km 0+000-16+475"" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 200537 / 01.08.2016  
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare SECŢIE DE PSIHIATRIE din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 199939 / 30.06.2016  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Drum acces Ansamblu Castel Beldy" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 197878 / 14.04.2016  
Furnizare mere în cadrul "Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli" pentru elevii din clasele 0-VIII, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat din judeţul Sălaj pentru anul şcolar 2015-2016 atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 196913 / 29.02.2016  
Proiectare şi execuţie - "Zid de protecție la Stația de transfer Crasna" atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 196495 / 05.02.2016  

Tipărire