Licitații

Materialele sunt publicate pe http://e-licitatie.ro

 

Denumire procedură Stare
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere” În desfășurare
 
Furnizare materiale didactice specifice pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” Lot 1, Lot 2 , Lot 3, Lot 4 În desfășurare
 
Achiziție Dotări și Echipamente Medicale în Cadrul Proiectului „Extinderea și Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”: LOT 1,LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8 În desfășurare
 
SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚII TEHNICE, FAZA SF PENTRU DRUM EXPRES DX4, “LEGĂTURĂ JIBOU - ROMÂNAȘI” În desfășurare
 
”Furnizare materiale didactice specifice pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” Lot 1, Lot 2 , Lot 3, Lot 4” Anulată
Anunt de atribuire CAN1127754 / 06.06.2024
 
”Achiziție microbuze electrice 16+1 în cadrul proiectului MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN SĂLAJ” În desfășurare
 
Furnizare mobilier pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferent proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” : Lot 1 Mobilier săli de clasă, Lot 2 Mobilier laborator științe, Lot 3 Mobilier cabinet, Lot 4 Mobilier sală sport În desfășurare
 
Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Lot 1 – Tărgi UPU adulți (24 buc) ; Lot 2 – Scaune tratament (10 buc) ; Lot 3 – Tărgi UPU supraponderali (2 buc) Lot 1 - Atribuit
Loturile 2, 3 - În desfășurare
CAN1130235 Anunt de atribuire LOT 1 / 17.07.2024
 
Achiziție echipamente medicale în cadrul proiectului Dotarea secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening: Lot 1 Monitor de reanimare neonatală (2 bucăți) Lot 2 Incubator de transport cu ventilator și targă Lot 3 Videolaringoscop Lot 4 Aparat de ventilație mecanică non-invazivă În desfășurare
 
Acord- cadru de furnizarea si distributia produselor de panificație, laptelui și produselor lactate si merelor pentru anii 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, dupa cum urmeaza:Lotul I: produse de panificație - corn și biscuiți, Lotul II: Lapte și produse lactate - lapte UHT și iaurt, Lotul III: Fructe – mere. În desfășurare
 
Acord Cadru Covoare Bituminoase În desfășurare
 
Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj" În desfășurare
 
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere” Anulată
Anunt de atribuire CAN1125384 / 24.04.2024
 
Furnizare materiale didactice specifice pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” - Lot 1 , Lot 2 , Lot 3 si Lot 4 Anulată
Anunt de atribuire CAN1123905 / 03.04.2024
 
Furnizare mobilier pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar/unități conexe aferent proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Sălaj” :
Lot 1 Mobilier săli de clasă
Lot 2 Mobilier laborator științe
Lot 3 Mobilier cabinet
Lot 4 Mobilier sală sport
Anulată
Anunt de atribuire CAN1122383 / 15.03.2024
 
Achiziție dotări și echipamente medicale în cadrul proiectului Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău:Lot 1,Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8,Lot 9, Lot 10, Lot 11, Lot 12, Lot 13 În desfășurare
 
Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Judeţului Sălaj-loturile 1,12,14,15 Atribuit
Anunt de atribuire CAN1120948 / 29.05.2024
 
Acord-cadru pentru Furnizare carburanți Atribuită
Anunt de atribuire CAN1122806 / 20.03.2024
 
Servicii de proiectare, actualizare / revizuire SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției „Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (spital vechi)” Anulată
Anunt de atribuire CAN1120033 / 26.01.2024
 
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere” Anulată
Anunt de atribuire CAN1116700 / 29.11.2023
 
Aparatură medicală aferentă proiectului ”Extindere,modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Lot 1 – Tărgi UPU adulți (24 buc) ; Lot 2 – Scaune tratament (10 buc) ; Lot 3 – Tărgi UPU supraponderali (2 buc) ; Lot 4 – Tărgi ; Lot 5 – Monitorizare ; Lot 6 – Radiologie I ; Lot 7 – Radiologie 2 ; Lot 8 – Imagistică Anulate Loturile 1, 2, 3 și 8
Anunt de atribuire CAN1117964 / 31.01.2024
Anunt de atribuire CAN1117964 / 13.02.2024
 
Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj" Anulată
Anunt de atribuire CAN1121212 / 21.02.2024
 
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul - "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Anulate Loturile 4 și 5
Atribuit Lotul 3
Atribuit Lotul 2
Anunt de atribuire CAN1112116 / 22.09.2023
Anunt de atribuire CAN1112116 / 15.11.2023
Anunt de atribuire CAN1112116 / 20.11.2023
 
Servicii de proiectare, actualizare / revizuire SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției „Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (spital vechi)” Anulată
Anunt de atribuire CAN11114878 / 14.09.2023
 
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere" Anulată
Anunt de atribuire CAN1112526 / 28.09.2023
 
Aparatură medicală aferentă proiectului "Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Lot 1 – Tărgi ; Lot 2 – Monitorizare; Lot 3 – Radiologie I; Lot 4 – Radiologie 2; Lot 5 – Imagistică; Anulată
Anunt de atribuire CAN1109398 / 11.08.2023
 
Servicii de proiectare, actualizare / revizuire SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției "Execuție rezervor de apă de 400 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (spital vechi)" Anulată
Anunt de atribuire CAN1107011 / 05.07.2023
 
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere" Anulată
Anunt de atribuire CAN1106509 / 28.06.2023
 
Proiectare și asistență tehnică pentru "Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Anunt de atribuire CAN1108648 / 31.07.2023
 
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ Atribuit
Anunt de atribuire CAN1107601 / 15.09.2023
 
Proiectare și asistență tehnică pentru "Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Anunt de atribuire CAN1099643 / 14.03.2023
 
Servicii de elaborare documentații tehnice, faza SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție "Execuție rezervor de apă la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere" Anulată
Anunt de atribuire CAN1098007 / 17.02.2023
 
Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1110644 / 01.09.2023
 
Servicii de proiectare, actualizare/revizuire SF, DTAC, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției "Execuţie rezervor de apă de 400 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)" Anulată
Anunt de atribuire CAN1096330 / 18.01.2023
 
Dotări specifice activității medicale pentru proiectul - "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Atribuit Lot 5; Anulat Lot 4; Anulate loturile 1 si 6 (Nu s-a depus nici o oferta); Anulat Lot 2; Atribuit Lot 7; Anulat Lot 3
Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari
Anunt de atribuire CAN1094333 / 17.02.2023
Anunt de atribuire CAN1094333 / 24.02.2023
Anunt de atribuire CAN1094333 / 06.04.2023
 
Proiectare și asistență tehnică pentru ”Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Anulată
Anunt de atribuire CAN1093520 / 10.12.2022
 
Servicii de elaborare a documentației tehnice fazele SF cu elemente DALI, PT și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru investiția "Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C3)" Atribuit
Anunț de atribuire CAN1097953 / 18.02.2023
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CONSOLIDARE DJ 191 G: CRASNA (DJ 108G) - MARIN - VALCĂU DE JOS (DJ191D), KM 0+000 - 11+615” Atribuit
Clarificare nr.1
Anunt de atribuire CAN1104290 / 24.05.2023
 
Dotări specifice activitații medicale pentru proiectul - "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" LOT 3 - Atribuit, LOTURILE 1,2, 4, 5, 6, 7 si 8 - Anulate
Anunț de atribuire CAN1083777 / 01.08.2022
Anunț de atribuire CAN1083777 / 28.09.2022
 
Servicii de proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru „Reabilitare și modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1107147 / 08.07.2022
 
Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Atribuit
Anunț de atribuire CAN1083619 / 01.08.2022
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”
LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii
LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică
Anulată - nu a fost depusă nicio ofertă
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19.
LOT 1: Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic
LOT 2: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură
LOT 1: Atribuit
LOT 2: Anulat (nu a fost depusă nici o ofertă)
Anunț de atribuire CAN1079554 / 25.05.2022
 
Achiziție angiograf pentru Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău Atribuit
Anunț de atribuire CAN1078553 / 11.05.2022
 
Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1H – HALMĂȘD – CERÂȘA – COSNICIU DE JOS – IP – ZĂUAN BĂI – CAMĂR – LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1082399 / 07.07.2022
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1076775 / 11.04.2022
 
Servicii de supraveghere lucrari „Reabilitare şi modernizare punct termic nr.34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj” Anulată
Anunț de anulare procedură
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza SF, pentru investiția „Construire centru Oncologic în Zalău, jud. Sălaj” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1075431 / 22.03.2022
 
Servicii de supraveghere lucrări pentru obectivul de investiții ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU” Anulată
Anunț de anulare procedură
 
Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1079016 / 18.05.2022
 
Servicii de furnizare gaze la unele clădiri aflate în patrimoniul Județului Sălaj Anulată
Anunț de anulare procedură
 
Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Anulată
Anunț de anulare procedură
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”
LOT 1: achiziționarea a 2 bucăți videolaringoscop
LOT 2: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii
LOT 3: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică
Atribuit LOT 1; Anulat LOT 2 și LOT 3
Anunț de atribuire CAN1071412 / 19.01.2022
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19
LOT 1: Șervețele dezinfectante cu alcool izopropilic
LOT 2: Mănuși examinare nitril nepudrate
LOT 3: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură
Atribuit
Anunț de atribuire CAN1068041 / 08.12.2021
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 108E: DJ108A - SOMEŞ GURUSLĂU - NĂPRADEA, KM 0+000 – 11+950” Anulată
Anunț de anulare procedură
 
Furnizarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 și 2022-2023 Anulată
Anunț de anulare procedură  
 
Execuție lucrări «Reabilitare și modernizare DJ 109 E: RUS-BUZAȘ-LOZNA-DN1H (POD CIOCMANI), KM 28+320-62+782” Anulată
Anunț de anulare procedură  
 
”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” Atribuit LOT 2, LOT 7; Atribuit LOT 1
Anunț de atribuire CAN1058873 / 31.08.2021
 
Anunț de atribuire CAN1058873 / 18.09.2021
 
”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19” Anulat LOT 6, LOT 12 și LOT 16; Atribuit LOT 2, LOT 8 și LOT 9 (conform anunț de atribuire);Atribuit LOT 1, LOT 3, LOT 7, LOT 10 (conform anunt de atribuire);Atribuit LOT 13, LOT 14 (conform anunt de atribuire); Atribuit LOT 13, LOT 14; Atribuit LOT 4, LOT 5, LOT 11, LOT 15, LOT 17, LOT 18 (conform anunt de atribuire)
Anunț de atribuire CAN1058393 / 07.09.2021
Anunț de atribuire CAN1058393 / 28.09.2021
Anunț de atribuire CAN1058393 / 29.10.2021
Anunț de atribuire CAN1058393 / 02.12.2021
 
Dotări specifice activității medicale pentru proiectul - "Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău" Atribuit Lot 7 si Lot 10; Anulat Lot 2, Lot 6 si Lot 8, Anulat Lot 4-08.09.2021; Atribuit Lot 1 și Lot 9
Anunț de atribuire CAN1060742 / 08.09.2021
Anunț de atribuire CAN1060742 / 25.10.2021
 
Servicii de proiectare, faza PT+DE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea investiției "Execuţie rezervor de apă de 400 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)" Atribuit
Anunț de atribuire CAN1053893 / 13.04.2021
 
Servicii pentru elaborare documentaţii tehnice, faza DALI pentru investiţia „Reabilitare și modernizare DJ 110 B: DN 1H – Şimleu Silvaniei – Ilişua – Lompirt - DN 1F – Sărmăşag – Derşida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609+41+658” Atribuit
Anunț de atribuire CAN1059353 / 19.07.2021
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109: LIM.JUD CLUJ – DRAGU – HIDA(DN 1G), KM 31+976 – 46+624” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1054257 / 16.04.2021
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ Anulată
Anunț de anulare procedură  
 
Proiectare și execuție lucrări pentru Amenajare/sistematizare curte posterioară la Spitalul Județean de Urgență Zalău Anulată
Anunț de anulare procedură  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 - 11+290” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1053503 / 06.04.2021
 
Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19 Atribuit
Anunt de atribuire
 
Furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Sălaj, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Lotul I: Produse de panificaţie, respectiv corn și biscuți
- Lotul II: Lapte şi produse lactate, respectiv lapte UHT și iaurt
- Lotul III: Fructe, respectiv mere
În desfășurare
Anunt de atribuire
 
Studii TOPO, studii GEO, EXPERTIZĂ TEHNICĂ și DALI pentru obiectivul Refacere DJ 108S km:20+740 – 20+810 în satul Zalha Anulată
Anunt de anulare procedură  
 
Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași – (intersecție cu DN 1F), km 19+000 – 39+551” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1062983 / 23.09.2021
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drencere“ Anulată
Anunt de anulare procedură  
 
Execuție lucrări „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Tusa – limită județ Cluj, km 19+200 – 31+330” Atribuit
Anunț de atribuire
 
PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE SECŢIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1050391 / 04.02.2021  
 
Proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1044897 / 16.11.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 110A: DN 1F – GURUSLĂU – COȘEIU – LIM. JUD. SATU MARE, KM 0+044 – 14+604” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1042438 / 08.10.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 108 F: DN 1H – ȘIMLEU SILVANIEI – MAIERIȘTE – SARMAȘAG – CHIEȘD – LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+000 – 31+055” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1044518 / 10.11.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109 P: DN 1H – HALMĂŞD– CERÂŞA – COSNICIU DE JOS – IP –ZĂUAN BĂI – CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065” –ZĂUAN BĂI – CAMĂR - LIM.JUD SATU-MARE, KM 0+017 – 24+065” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1044524 / 10.11.2020  
 
Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1050923 / 17.02.2021  
 
„Expertiză şi D.A.L.I pentru Reabiltare şi modernizare DJ 110D: Surduc (DN 1H) -Cristolţel - Cristolţ (DC48), km 10+400-11+463” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1042649 / 12.10.2020  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108 N: lim.jud.Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac- Almașu – Băbiu – Mesteacăn – DJ 108A, km 2+800 ÷ 37+616” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1041884 / 29.09.2020  
 
«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600”» Anulată
 
“Dotări specifice activității medicale pentru proiectul -Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Zalău” Anulată
 
“Proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Anulată
 
“Servicii de proiectare faza PAC,PT, DE și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru „Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” Atribuit
Anunt de atribuire CAN1036685 / 02.07.2020  
 
“Servicii de proiectare Expertiză tehnică și DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”” Atribuit
Declarație de participare  
Anunt de atribuire CAN1036647 / 01.07.2020  
 
“Achiziție furnizare hard și software, servicii informatice complete SPACE pentru proiectul ”Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj” Atribuit
Documentația de atribuire  
Declarație de participare  
Anunt de atribuire CAN1033325 / 08.05.2020  
 
Servicii de proiectare şi execuţie pentru obiectivul de investiţii “Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. Jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000-28+320” Anulată
Documentația de atribuire  
Anunț anulare procedură  
 
„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție - Anulată
Documentație de atribuire  
Anunț anulare procedură  
 
Servicii de proiectare DALI, expertiză tehnică, PT+DDE pentru „Modernizare DJ 109 P, km 24+065 – 27+590, Camăr – lim. Jud. Satu Mare” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire CAN1033996 / 19.05.2020  
 
Servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. Jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000-28+320” Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț anulare procedură  
 
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei – Limita județ Maramureș, km 24+550 – 28+868” În desfășurare
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Declarație de participare  
 
Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D.Dobrin” Atribuit
Documentație de atribuire  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1028854 / 07.02.2020  
„Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+837,60, Fodora – DN 1C” -Proiectare și Execuție - Anulată
Documentație de atribuire  
Elaborare Expertiză tehnică, DALI, și proiectare pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare DJ 108 T, Sector: Lim jud. Maramureș-Cehu-Silvaniei, Km 8+544 - 9+677'' Atribuit
Documentație de atribuire  
Declaratie de participare  
Anunt de atribuire CAN1029956 / 04.03.2020  
Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin” Anulată
Documentație de atribuire  
Declaratie de participare  
Proiectare pentru obiectivele de investitii "Punere în siguranţă Pod peste raul Someş, pe DJ 108 S km 0+300, în localitatea Rus", "Punere în siguranţă Pod peste râul Someş, pe DJ 108E, km: 1+630 '', "Consolidare pod pe DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda'', "Punere în siguranţă Pod peste Valea Şimişnei pe DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna'' Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Declaratie de participare  
Anunț de atribuire CAN1025810 / 04.12.2019  
Elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare secţie de psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău Anulată
Documentație de atribuire  
Anunț de anulare procedură  
Execuție lucrări - Covoare bituminoase Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunt de tip erata EN1011087 / 19.07.2019  
Anunt de tip erata EN1011155 / 22.07.2019  
DUAE revizuit conform Clarificarii nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 31.10.2019  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 06.11.2019 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 20.11.2019 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 2  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 26.03.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 3  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 24.08.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 4  
Anunț de atribuire CAN1024021 / 23.12.2020 PENTRU CONTRACT SUBSECVENT Nr. 5  
Servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru "Reabilitare și modernizare dum județean DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-DN1H (pod Ciocmani) , km 28+320-62+782" Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de atribuire CAN1026465 / 16.12.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I. + PAC+ PT + DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ,,Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1023832 / 28.10.2019  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Studiu de fezabilitate, PAC, PT+DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Declarație participare  
Anunț de atribuire CAN1021264 / 09.09.2019  
Proiectare (faza PT) și asistență tehnica din partea proiectantului pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ191D, KM 19+200 - 31+330, TUSA - LIMITĂ JUDEȚ CLUJ” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Revenire la Clarificarea nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Instiintare depunere contestatie  
Comunicare decizie CNSC  
Anunț de atribuire CAN1018372 / 29.10.2019  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Anunt de tip erata EN1008463 / 05.04.2019  
Clarificare nr. 8  
espd-request  
Instiintare depunere contestatie  
Comunicare Decizie CNSC  
Anunț de atribuire CAN1018105 / 02.10.2019  
Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha – Bezded – Cernuc, Km 21+100 – 33+400” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1016217 / 23.05.2019  
LOT 1 - “COVOR BITUMINOS PE DJ 108 F,km 18+810- 28+000(lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd)”
LOT 2 – “COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N,km 3+520- 4+700 și km 6+600-13+050”
Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Declarație de participare  
Anunț de atribuire CAN1017124 / 11.06.2019  
Elaborare documentații tehnice: Studii geotehnice, Studii topografice, Expertiză Tehnică și Elaborare DALI, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță Podeț pe DJ 110 la km:18+823" Anulată
Documentație de atribuire  
"Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău" Anulată
Documentație de atribuire  
Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I. ,PAC, PT+DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția "Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentație de atribuire  
Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău Atribuit Lot 3; Anulat Lot 1, Lot 2, Lot 4, Lot 5
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1012757 / 11.03.2019  
Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investitie „Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1011687 / 13.02.2019  
"Furnizarea si distributia merelor, laptelui si a produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020.” Atribuit
Documentație de atribuire  
Anunț de atribuire CAN1010421 / 25.03.2019  
"Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici pe sectorul de drum județean DJ108N, între km 3+520 – 4+700” Anulată
Documentație de atribuire  
"Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificație pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din județul Sălaj, pentru anii școlari 2018-2020” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Anunț de tip erată  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunț de atribuire CAN1008323 / 29.11.2018  
"Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău” Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
"Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ, D.A.L.I. si Proiectare pentru obiectivul de investitie „Consolidare sector de drum afectat de alunecari de teren pe DJ 108 R,la km:7+960-7+980, Treznea-Bozna” Anulată
Documentație de atribuire  
"Proiectare şi execuţie podeţe de acces pe DJ 109E: limită judeţ Cluj – Fodora - Rus, km: 17 +000 – 28+320" Anulată
Documentație de atribuire  
"Execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotări aferente "Restaurare Ansamblu Castel Beldy" Anulată
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Erata nr. 1  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Fise tehnice clarificare nr. 28  
Erata nr. 2  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
"Elaborare documentație tehnică (fazele PAC, PT+DE și asistență tehnică din partea proiectantului) pentru ”Extindere, modernizare și dotare UPU – SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” Atribuit
Documentație de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anunț de atribuire CAN1009973 / 08.01.2019  
Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica:
LOT I Elaborare D.A.L.I. si Expertiza Tehnica pentru obiectivul de investitie "REABILITARE DJ 108 D: Cehu Silvaniei - lim. judet Maramures, km 24+550 - 28+868"
LOT II Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ 109 F, km 0+000-0+800 Fodora-DN1F"
LOT III Elaborare D.A.L.I. si EXPERTIZA TEHNICA - domeniile A4, B2, D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari topografice, pentru obiectivul de investitie "REABILITARE DJ 109R, DN1G (CHENDREA) - GALPÎIA - ROMITA (DJ 108A), KM 0+000-8+600"
LOT IV Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Modernizare DJ 108 S, Sector: Zalha - Bezded - Cernuc, Km 21+ 100 - 33 +400"
LOT V Elaborare D.A.L.I. si Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitie "Punere in siguranta Pod peste raul Somes, pe DJ 108E, km: 1+630"
LOT VI DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, EXPERTIZA TEHNICA - domeniul Af, EXPERTIZA TEHNICA - domeniile A4, B2, D (drumuri), Studiu Geotehnic si Ridicari topografice, la obiectivul de investitii: CONSOLIDARE SECTOR DE DRUM PE DJ 109 E LA KM: 62+200 -62+650 (ZONA POD COCMANI- SECTOR CU ALUNECARI DE TEREN)
Atribuit LOT I, II, III;
În desfășurare LOT V;
Anulat LOT IV, VI
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunt de atribuire 1004455 / 26.09.2018  
Anunt de atribuire 1004455 / 30.10.2018  
Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău Anulată
Documentatie de atribuire  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Completare raspuns la Clarificarea nr. 2 si Clarificare nr.3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Anunt de atribuire CAN1011293 / 04.02.2019  
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada execuției lucrărilor din cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erată  
Anunt de atribuire nr.189761 / 25.07.2018  
Proiectare și execuție "Reabilitare și modernizare DJ 110 Măieriște-Doh-Dumuslău-Carastelec, km: 0+000 - 16+475" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Înștiințare depunere contestație  
Înștiințare depunere contestație rezultat procedură  
Comunicare Decizie CNSC  
Anunt de atribuire nr.190686 / 11.07.2019  
Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E, Rus-Buzaș-Lozna, km: 28+320 - 49+350" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Execuție lucrări: Lot l.COVOR BITUMINOS PE DJ108 B, Lot 2. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N, Lot 3. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 S, Lot 4. COVOR BITUMINOS PE DJ 109 F, Lot 5. COVOR BITUMINOS PE DJ 110 D, Lot 6. COVOR BITUMINOS PE DJ 161, Lot 7. COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire nr.189369 / 28.06.2018  
Servicii de proiectare faza PT+DDE și asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor aferente investiției "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H)-Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000-22+693" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Înștiințare depunere contestație 1  
Comunicare Decizie CNSC  
Înștiințare depunere contestație 2  
Comunicare Decizie CNSC  
Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Elaborarea DALI și expertiză tehnică LOT I, LOT II, LOT III Anulat LOT I, Atribuit LOT II și LOT III
Documentatie de atribuire  
Erată  
Clarificare nr. 1  
Anunt de atribuire nr. 188686 / 22.05.2018  
Elaborarea documentației tehnice (faza DALI; PT+DDE) și asistență tehnică din partea Proiectantului în timpul execuției pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870 situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Anulată
Documentatie de atribuire  
Erată  
Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca Atribuit
Documentatie de atribuire  
Erata nr. 1  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Instiintare suspendare procedura  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Inștiințare depunere contestație nr. 2  
Comunicare Decizie CNSC nr. 1  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Inștiințare depunere contestație nr. 3  
Comunicare Decizie CNSC nr. 2  
Comunicare Decizie CNSC nr. 3  
Anunt de atribuire nr. 190687 / 12.07.2019  
Proiectare și execuțíe sistem electronic de securitate la Castrul Roman Porolissum Atribuit
Documentatie de atribuire  
Anunt de atribuire nr. 187880 / 03.04.2018  
Servicii de proiectare în vederea realizării proiectului "DEZVOLTAREA FACILITĂȚILOR DESTINATE VIZITATORILOR ÎN COMPLEXUL ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD" În desfășurare
Documentatie de atribuire  
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,expertiză tehnică - domeniul Af. EXPERTIZA TEHNICĂ - domeniile A4,B2,D(drumuri), Studiu Geotehnic și Ridicări topografice, la obiectivul de investiții: Consolidare sector de drum pe DJ 109E la KM :62+200 - 62+650 (zona Pod Ciocmani - sector cu alunecări de teren) În desfășurare
Documentatie de atribuire  
Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj Anulată
Documentatie de atribuire  
Dotarea cu aparatură medicală la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău: Lot 1 Achiziționare ecografe; Lot 2 Achiziționare monitor pentru funcții vitale; Lot 3 Achiziționare aparat RX pentru fluoroscopie digitală cu detector digital dinamic; lot 4 Achiziționare ecograf performant cu elastrografie cu substanță de contrast Atribuit Lot 2, Lot 3; Anulat Lot 1, Lot 4
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Date de identificare participanți  
Date de identificare participanți corectate  
Anunt de atribuire numarul 188003 / 14.04.2018  
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Elaborare documentație tehnică, fazele: SF, PAC, PT+DE pentru "Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
Anunț de tip erată nr. 115987 / 14.11.2017  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada execuției lucrărilor din cadrul proiectului "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca" Anulată
Documentatie de atribuire  
Elaborarea documentației tehnice (faza DALI; PT+DDE) și asistență tehnică în timpul execuției pentru obiectivul: "Lucrări de apărare aval pod km 9+870 situat pe drumul județean DJ 108 G, în localitatea Cizer" Anulată
Documentatie de atribuire  
Proiectare și execuțíe sistem electronic de securitate la Castrul Roman Porolissum Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Elaborarea documentațiilor cadastrale în vederea întăbulării unor drumuri județene din domeniul public al județului Sălaj Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 187237 / 09.03.2018  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2017-2018 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Anunt de atribuire numarul 182464 / 07.10.2017  
Furnizarea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2017-2018 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire nr. 182858 / 19.10.2017  
Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru "Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul din Strada Dumbrava, nr. 58 - Secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulată
Documentatie de atribuire  
Furnizarea de produse lactate (Lapte UHT, lapte pasteurizat, iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir)pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, pentru anul scolar 2016-2017, pentru urmatoarea zona: Lot VI = ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SĂLĂŢIG, BENESAT, DOBRIN) Atribuit
Documentatie de atribuire  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 173673 / 29.11.2016  
Furnizarea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Inștiințare depunere contestatie  
Decizie CNSC  
Anunt de atribuire numarul 173375 / 18.11.2016  
Furnizarea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din judetul Sălaj, în anul școlar 2016-2017 Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Datele de identificare ale operatorilor economici  
Anunt de atribuire numarul 172883 / 25.10.2016  
Lot 1 - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693" si Lot 2 - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Completare raspuns la clarificarea nr. 2  
Completare raspuns la clarificarea nr. 3  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Revenire la clarificarea nr. 29  
Revenire la clarificarea nr. 31  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Clarificare nr. 41  
Revenire la clarificarea nr. 30  
Clarificare nr. 42  
Clarificare nr. 43  
Clarificare nr. 44  
Clarificare nr. 45  
Clarificare nr. 46  
Clarificare nr. 47  
Date de identificare participanti  
Instiintare depunere contestatie lot 2  
Instiintare depunere contestatie lot 1  
Comunicare Decizie CNSC  
Instiintare depunere contestatie si contestatia LOT 1  
Instiintare depunere contestatie si contestatia LOT 1  
Comunicare Decizie CNSC - LOT 1  
Anunt atribuire numarul 171699/17.08.2016  
Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400-19+000" Atribuit
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Completare raspuns la clarificarea nr. 4  
Completare raspuns la clarificarea nr. 5  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Clarificare nr. 30  
Revenire la clarificarea nr. 27  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Clarificare nr. 41  
Clarificare nr. 42  
Clarificare nr. 43  
Revenire la clarificarea nr. 30  
Clarificare nr. 44  
Clarificare nr. 45  
Revenire la clarificarea nr. 43  
Date de identificare participanti  
Modificare date de identificare participanti  
Înștiințare depunere contestație  
Decizie CNSC  
Înștiințare depunere contestație  
Înștiințare decizie CNSC  
Anunt atribuire numarul 187482/20.03.2018  
Reabilitare drum județean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca Anulată
Documentatie de atribuire  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Clarificare nr. 4  
Clarificare nr. 5  
Clarificare nr. 6  
Clarificare nr. 7  
Clarificare nr. 8  
Clarificare nr. 9  
Clarificare nr. 10  
Completare raspuns la clarificarea nr. 9  
Clarificare nr. 11  
Clarificare nr. 12  
Clarificare nr. 13  
Clarificare nr. 14  
Clarificare nr. 15  
Clarificare nr. 16  
Clarificare nr. 17  
Clarificare nr. 18  
Clarificare nr. 19  
Clarificare nr. 20  
Clarificare nr. 21  
Clarificare nr. 22  
Clarificare nr. 23  
Clarificare nr. 24  
Clarificare nr. 25  
Clarificare nr. 26  
Clarificare nr. 27  
Clarificare nr. 28  
Clarificare nr. 29  
Revenire la raspuns clarificarea nr.27  
Clarificare nr. 30  
Clarificare nr. 32  
Clarificare nr. 33  
Clarificare nr. 31  
Clarificare nr. 34  
Clarificare nr. 35  
Revenire la clarificarea nr. 29  
Clarificare nr. 36  
Clarificare nr. 37  
Clarificare nr. 38  
Clarificare nr. 39  
Clarificare nr. 40  
Date de identificare participanti  
Modificare date de identificare participanti  

 


Tipărire