ANUNȚ
Privind plata către bugetul local al Județului Sălaj a cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022

 

În atenția titularilor dreptului de concesiune a activităților de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

 

Având în vedere intrarea în vigoare a H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, și a apariției Ordinului nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, vă informăm că plata sumelor aferente cotelor din redevența obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se constituie venit la bugetul local al Județului Sălaj se va efectua în contul RO31TREZ56121A300501XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Zalău, beneficiar: JUDEŢUL SĂLAJ, cod fiscal 4494764.
Declarația fiscală și borderoul, întocmite conform Ordinului MDLPA nr. 328/2022 vor fi transmise prin Portalul de Servicii Electronice al Județului Sălaj.
Modelul acestora poate fi consultat aici.
Ghidul pentru depunerea declaratie fiscale si a borderoului poate fi consultat aici.

 

Acte normative:
Hotărârea Guvernului nr. 70/2022
Ordinul (MDLPA) nr. 328/2022


Tipărire