Direcția Economică

Director executiv: Marușca Leontina-Lucica , telefon direct: 0260/611265 sau 0260/614120 interior: 111


Serviciul Financiar, Contabilitate și Control Financiar Preventiv Propriu și de Gestiune

Personalul specializat al serviciului:

Numele Funcția Telefon interior
Murăreanu Mioara-Aurica Șef serviciu 112
Deac Viuța-Felicia Consilier -
Balaș Lia-Sanda Consilier -
Opriş Elena Consilier -
Firicel Petre Consilier -
Olaru Ana-Dana Consilier -
Dragoș Maria Consilier -
Cadar Oana Alexandra Consilier -


Compartimentul Buget, Finanțe și Urmărirea Creanțelor

Personalul specializat al compartimentului:

Numele Funcția Telefon interior
Labo Simona-Carmen Consilier -
Brândușan Daniela-Letiția Consilier -
Pintea Angela-Ludovica Consilier -
Ruzici Daniela Consilier -


Biroul Tehnologia Informației și Programe Guvernamentale

Personalul specializat al biroului:

Numele Funcția Telefon interior
Kósa Sándor Șef birou 259
Kovács Lóránd-Szilveszter Consilier -
Chiriță Livia Consilier -
Terheșiu Sorin-Adrian Consilier -
Abran Anca-Elena Consilier -
Vereș Angelica Referent -

Tipărire