Consiliul Județean Sălaj finanțează proiectele sportive, recreative și de tineret

Asociaţiile, fundaţiile şi cultele religioase din judeţ care derulează activităţi sportive, recreative sau dedicate tinerilor pot obţine şi în acest an finanţări nerambursabile de la Consiliul Judeţean Sălaj.

Ediţia 2023 a programului dispune de un buget de 500.000 de lei, finanţarea maximă destinată unui proiect fiind de 6.000 de lei pentru activități sportive, respectiv 8.000 de lei pentru cele de tineret și recreative, fără a depăși 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuţie în numerar, din partea beneficiarului, reprezentând cofinanţarea de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi cheltuielile neeligibile.

Proiectele pot fi depuse până în 10 aprilie 2023, ora 16.00, la sediul Consiliului Județean Sălaj, urmând a fi evaluate între 11 și 28 aprilie, de către o comisie stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Sălaj. Rezultatele sesiunii de selecție vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro.

În categoria activităților sportive finanțabile intră evenimentele sportive publice de interes local, acțiunile sportive și recreative de masă, tabere și cantonamente de pregătire sportivă, precum și activități sportive pentru persoanele cu nevoi speciale, practicate atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate, cât și pregătirii participării la competiții organizate în județul Sălaj.

De asemenea, se acordă ajutor financiar nerambursabil pentru stagii, cursuri și programe de formare pentru tineri, conferințe și seminarii referitoare la orientarea școlară și profesională, cu implicarea actorilor economici de pe piața locală județeană, în dezvoltarea carierei; concursuri ori competiții școlare pentru elevi și preșcolari; activități de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și a Bacalaureatului; ateliere de lucru referitoare la dezvoltarea abilităților motrice și păstrarea meșteșugurilor tradiționale, specifice județului Sălaj derulate în parteneriat cu organizațiile și instituțiile de cultură, istorice, etnografice din județul Sălaj; sprijinirea activităților ”Școală după școală”, care oferă activități recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială.

Criteriile de eligibilitate, regulile privind modul de solicitare a finanțării nerambursabile, obligațiile beneficiarului și alte detalii sunt disponibile în Ghidul Solicitantului, publicat pe site-ul CJ Sălaj, la secțiunea Strategii/Programe/Proiecte, rubrica Programe finanțate din bugetul Județului Sălaj.


Tipărire