Proiecte finalizate

 

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură rutieră de interes județean

 

Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19

 

Planificare strategică și financiară în județul Sălaj

 

Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență

 

Asigurarea accesului la servicii în regim de ambulatoriu pentru populația județului Sălaj

 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită jud Cluj, km 10+800 - 31+330

 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim.jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782

 

Sălajul spune NU corupției!

 

Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj

 

Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj

 

Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj

 

Reabilitare și modernizare DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150

 

Reabilitare şi modernizare DJ108D: Crișeni (DN1H) - Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+693

 

“INNOVCare” Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de asistență socială în condiții complexe

 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000

 

Reabilitarea drumului judeţean DJ 108A: DN 1F – Românaşi – Creaca – Jibou – Benesat

 

Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

 

Parteneriat Norvegiano - Român (NORO) pentru crearea unui Centru pilot la Zalău destinat Bolilor Rare

 

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord, etapa a -III-a

 

Care este viitorul tinerilor în Europa?

 

Ruraland – actori ai dezvoltării rurale

 

Eco-turism transfrontalier – șansa pentru dezvoltarea regiunilor

 

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj

 

Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj

 

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – Judeţul Sălaj

 

Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj – clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima”

 

Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău

 

Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial

 

Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ

 


Tipărire