Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

           Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


Arhivă Ședințe Video

Transmisie video ședința extraordinară din data de 15.10.2021, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj extraordinară pentru data de 15.10.2021, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei zoom. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

NOTĂ SUPLIMENTARĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108T sector: lim. Județ Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544 – km 9+677, Județul Sălaj”.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 : lim.jud Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”, în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – lim. jud. Satu-Mare, km 0+044 – 14+604” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 191 E: DJ 108G – Peceiu – Bănișor – Ban – Sâg (DJ 191D), km 0+012 ÷ 11+290” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 - 11+615” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 109P: km 24+065 - 27+590, Camăr – limită județ Satu Mare” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranţă pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, in localitatea Rus” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici și a devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiție „Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S KM 8+250, Loc. Șimișna” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda” în vederea accesării finanțării în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară al bugetului Județului Sălaj pe anul 2021

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive