Hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj

Arhivă hotărâri: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

          Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul 2021

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 111 din 28 iulie 2021 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 110 din 28 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 109 din 28 iulie 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere și dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 108 din 28 iulie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2021

 

Hotărârea nr. 107 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin

 

Hotărârea nr. 106 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei

 

Hotărârea nr. 105 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Jibou

 

Hotărârea nr. 104 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Şimleu-Silvaniei

 

Hotărârea nr. 103 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 2 Zalău

 

Hotărârea nr. 102 din 23 iulie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.1 Zalău

 

Hotărârea nr. 101 din 23 iulie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 100 din 23 iulie 2021 privind repartizarea sumelor în cadrul programului de finanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 99 din 23 iulie 2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

Hotărârea nr. 98 din 23 iulie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de intervenție (reabilitare) DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu, pe porțiunea de drum între km 31+976 - km 32+610” - faza P.T.

 

Hotărârea nr. 97 din 23 iulie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Zalha pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km:21+100 – 26+546

 

Hotărârea nr. 96 din 23 iulie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gârbou pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență pe drumul județean DJ 108 S, km: 26+546 – 31+464

 

Hotărârea nr. 95 din 23 iulie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 94 din 30 iunie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor spaţii aflate în proprietatea publică a Judeţului Sălaj, situate în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr.6

 

Hotărârea nr. 93 din 30 iunie 2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj în Adunarea generală a Asociaţiei “Pactul Regional Nord - Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

 

Hotărârea nr. 92 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2021

 

Hotărârea nr. 91 din 30 iunie 2021 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 90 din 30 iunie 2021 privind actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Crasna

 

Hotărârea nr. 89 din 30 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.35 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale Bădăcin

 

Hotărârea nr. 88 din 30 iunie 2021 pentru actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Jibou

 

Hotărârea nr. 87 din 30 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.34 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu şi al serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și actualizarea serviciilor sociale furnizate

 

Hotărârea nr. 86 din 30 iunie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 85 din 30 iunie 2021 privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2 Crasna”, ca urmare a reorganizării în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 84 din 30 iunie 2021 privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 2 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 83 din 30 iunie 2021 privind înființarea Locuinței Maxim Protejate nr. 1 Bădăcin, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 82 din 30 iunie 2021 privind înfiinţarea Centrului de zi Bădăcin în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 81 din 30 iunie 2021 privind înființarea serviciului social ”Centrul de Îngrijire și Asistență Jibou”, ca urmare a reorganizării, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SĂLAJ

 

Hotărârea nr. 80 din 30 iunie 2021 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”

 

Hotărârea nr. 79 din 30 iunie 2021 privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2021-2022

 

Hotărârea nr. 78 din 30 iunie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 77 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulamentului pentru finanțarea programelor sportive ale asociațiilor județene pe ramură sportivă afiliate la federațiile sportive corespondente, constituite ca persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

 

Hotărârea nr. 76 din 30 iunie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Punere în siguranță podeț pe DJ 108N, km 3+344, localitatea Cuzăplac, comuna Cuzăplac, județul Sălaj”

 

Hotărârea nr. 75 din 30 iunie 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 69 din 28 mai 2021 pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 74 din 30 iunie 2021 pentru actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330” precum și a valorii și a cheltuielilor aferente proiectului finanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 

Hotărârea nr. 73 din 30 iunie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Maghiu Marian – Paul

 

Hotărârea nr. 72 din 28 mai 2021 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj în domeniul public al Comunei Camăr şi administrarea Consiliului Local Camăr

 

Hotărârea nr. 71 din 28 mai 2021 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 70 din 28 mai 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 69 din 28 mai 2021 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 68 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative

 

Hotărârea nr. 67 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea actualizării Acordului pentru consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri

 

Hotărârea nr. 66 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 65 din 28 aprilie 2021 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţie „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 110: Măeriște – Doh - Dumuslău – Carastelec, km 0+000 – 16+475”

 

Hotărârea nr. 64 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 63 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea demarării procedurilor administrative pentru materializarea dreptului de preemțiune exprimat în cazul vânzării imobilului monument istoric identificat în lista de monumente cu denumirea “Castelul Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075.01” și “Ansamblul Castelului Wesselenyi, cod SJ-II-m-A-05075”, înscris în CF nr.51182 Jibou

 

Hotărârea nr. 62 din 28 aprilie 2021 privind stabilirea unor măsuri de administrare a unui imobil, compus din teren și construcții, înscris în CF nr.50429 – Șimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 61 din 28 aprilie 2021 privind dezlipirea unui imobil notat în CF nr. 50579 Camăr, aflat în domeniul public al Județului Sălaj

 

Hotărârea nr. 60 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 59 din 28 aprilie 2021 privind desemnarea reprezentantului asiguraților în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Hotărârea nr. 58 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj, aprobat prin Hotărârea nr. 32 din 30 martie 2020

 

Hotărârea nr. 57 din 28 aprilie 2021 privind asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea, la nivelul județului Sălaj a procedurilor necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia

 

Hotărârea nr. 56 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2021

 

Hotărârea nr. 55 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea actului constitutiv al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 141 din 20.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

Hotărârea nr. 54 din 28 aprilie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 53 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2021, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 52 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 51 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

Hotărârea nr. 50 din 09 aprilie 2021 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 49 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 48 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, şi estimări pentru anii 2022-2024

 

Hotărârea nr. 47 din 09 aprilie 2021 privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 46 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2021

 

Hotărârea nr. 45 din 09 aprilie 2021 privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 44 din 26 martie 2021 privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Maramureș și Județul Sălaj, în vederea implementării unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Jibou”

 

Hotărârea nr. 43 din 26 martie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”

 

Hotărârea nr. 42 din 26 martie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065”

 

Hotărârea nr. 41 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor în Judeţul Sălaj pentru perioada 2020 - 2025

 

Hotărârea nr. 40 din 26 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Sălaj și Județul Sălaj, pentru realizarea proiectului „Fii activ în Sălaj!” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

 

Hotărârea nr. 39 din 26 martie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 38 din 26 martie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.04.2021

 

Hotărârea nr. 37 din 26 martie 2021 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 36 din 26 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 35 din 26 martie 2021 pentru modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 34 din 26 martie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 33 din 26 martie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Crișan Marian-Dănuț

 

Hotărârea nr. 32 din 26 martie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dari Toma

 

Hotărârea nr. 31 din 26 februarie 2021 privind numirea administratorului şi a cenzorilor la SC Pază Obiective și Intervenție SRL

 

Hotărârea nr. 30 din 26 februarie 2021 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 29 din 16 februarie 2021 privind aprobarea contractării şi derulării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în instanţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 28 din 16 februarie 2021 privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

 

Hotărârea nr. 27 din 16 februarie 2021 privind darea în folosinţă gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a unor bunuri aflate în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 26 din 16 februarie 2021 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul Cehu-Silvaniei, str. Dozsa Gyorgy nr. 97, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 25 din 16 februarie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Almașu pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 108 N, km:29+350 – 37+640, Mesteacănu – Vânători (DJ 108 A)

 

Hotărârea nr. 24 din 16 februarie 2021 privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Lozna pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 109 E, km:38+900 – 43+600

 

Hotărârea nr. 23 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului

 

Hotărârea nr. 22 din 16 februarie 2021 privind modificarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

Hotărârea nr. 21 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

 

Hotărârea nr. 20 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 19 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 18 din 16 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului județean ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

Hotărârea nr. 17 din 16 februarie 2021 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 16 din 16 februarie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Bogya Annamária

 

Hotărârea nr. 15 din 28 ianuarie 2021 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2020 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în Județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Hotărârea nr. 14 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”

 

Hotărârea nr. 13 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ108S: sector Zalha-Bezded-Cernuc, km 21+070-31+469”

 

Hotărârea nr. 12 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea prelungirii termenului de concesiune a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr. 71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2021-2022

 

Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 4 din 19 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului judeţean

 

Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău

 

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, ca urmare a reorganizării acestuia

 

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 106 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021

 

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare și dezvoltare în anul 2020

 

Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2021 pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.260 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

Hotărârea nr. 1 din 28 ianuarie 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Prunean Alin-Costel